19.10.2022.

Viedoklis

Tiesībsarga vēstule par valsts sociālo pabalstu pārskatīšanu un Ministru prezidenta atbilde

Apraksts

Tiesībsarga vēstule Ministru prezidentam un Saeimai par valsts sociālo pabalstu pārskatīšanu, kurā tiesībsargs aicina valdību:

  • līdz 2022.gada 1.novembrim pārskatīt bērna piedzimšanas pabalsta, bērna kopšanas pabalsta un piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta apmēru, ņemot vērā inflācijas rādītājus un vidējās darba samaksas izmaiņas;
  • līdz 2023.gada 1.janvārim pilnveidot tiesisko regulējumu, iestrādājot Valsts sociālo pabalstu likumā vienotus uz sociālekonomiskiem rādītājiem balstītus kritērijus valsts sociālo pabalstu apmēru noteikšanai un pārskatīšanai.