2016-02-01

Atzinums

Par vienlīdzības principa īstenošanu ārstniecības personu atlīdzības noteikšanā. Tiesībsargs atzinumā vērtēja, vai ārstniecības personām noteiktais pagarināts normālais darba laiks sasniedz leģitīmo mērķi un vai valsts noteikusi pienācīgu kompensāciju par darbu pagarināta normālā darba laika apstākļos.