Pētījums

2022. gada pētījums: Administratīvās atbildības likuma darbība

Apraksts

Tiesībsarga 2022. gada pētījums par Administratīvās atbildības likuma darbību