28.06.2013.

Atzinums

Tiesībsarga atzinums lietā Nr. 2013-88-2A par bērna tiesībām uz drošu vidi izglītības iestādē.