2013-06-28

Atzinums

Tiesībsarga atzinums lietā Nr. 2013-88-2A par bērna tiesībām uz drošu vidi izglītības iestādē.