08.02.2019.

Atzinums

Tiesībsarga atzinums lietā Nr. 2018-24-23G “Par bērna ievietošanu psihiatriskajā stacionārā ar mērķi kavēt rīkojuma par bērna atgriešanu izsniegšanu vai izpildi.”