29.09.2020.

Atzinums

Tiesībsarga atzinums lietā Nr.2019-7-156 “Par iespējamu labas pārvaldības principa un cilvēktiesību pārkāpumu izvērtējumu Viļakas novada Sociālajā dienestā”

Pielikumi