20.05.2021.

Atzinums

Tiesībsarga atzinums lietā Nr. 2021-5-20A “Par kārtību, kādā bērni tiek atskaitīti no pirmsskolas izglītības iestādēm”