2019-07-03

Atzinums

Tiesībsarga atzinums lietā Nr.6-6/18 “Par Apvienotajā Karalistē apcietinājumā pavadītā laika ieskaitīšanu brīvības atņemšanas soda izciešanā un efektīvu tiesību aizsardzības nodrošinājumu”