02.11.2017.

Atzinums

Tiesībsarga atzinums pārbaudes lietā Nr. 2015-60-27D par personu sasniedzamību tiesiskajās attiecībās ar valsti