05.07.2017.

Atzinums

Tiesībsarga atzinums pārbaudes lietā Nr. 2016-37-24C par tehnisko palīglīdzekļu (t.sk. kompensācijas) piešķiršanu bērniem