Atzinums

Tiesībsarga atzinums pārbaudes lietā Nr. 2021-15-16A par īpašuma tiesību ierobežošanu un labas pārvaldības principa neievērošanu Gulbenes novada pašvaldības rīcībā

Publicēts:

Pielikumi

  • Group
  • Group