15.03.2021.

Atzinums

Tiesībsarga atzinums pārbaudes lietā Nr. 2021-15-16A par īpašuma tiesību ierobežošanu un labas pārvaldības principa neievērošanu Gulbenes novada pašvaldības rīcībā