Atzinums

Tiesībsarga atzinums pārbaudes lietā Nr.2021-43-4R “Par pieteikuma par pagaidu aizsardzību pret vardarbību izskatīšanu vienlaicīgi ar prasības un pretprasības izskatīšanu”

Publicēts:

Pielikumi

  • Group
  • Group