2021-09-06

Atzinums

Tiesībsarga atzinums pārbaudes lietā Nr.2021-43-4R “Par pieteikuma par pagaidu aizsardzību pret vardarbību izskatīšanu vienlaicīgi ar prasības un pretprasības izskatīšanu”