28.06.2019.

Atzinums

Tiesībsarga vēstule VSIA “Slimnīca „Ģintermuiža”” valdes loceklim Artūram Bērziņam lietā Nr.6-1/1162 “Par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem”