29.01.2020.

Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis lietā Nr.1-6/3 “Par Augstskolu likuma 5.panta pirmās daļas trešā teikuma, 56.panta trešās daļas un pārejas noteikumu 49.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 105. un 112.pantam”