12.09.2018.

Ziņojums (preventīvais mehānisms)

Tiesībsarga ziņojums par cilvēktiesību nodrošināšanu VSAC „Zemgale” filiālē “Jelgava” un institūciju sniegtās atbildes