27.07.2021.

Ziņojums (preventīvais mehānisms)

Ziņojums par vizīti Rēzeknes novada sociālās aprūpes centra filiālē “Pilcene”