Janvāra aktualitāšu apkopojums

11 neatliekami risināmi jautājumi 14. Saeimai

Tiesībsargs nosūtīja vēstuli 14. Saeimai, lai vērstu uzmanību uz iepriekšējā sasaukumā nepaveikto cilvēktiesību un labas pārvaldības jomā. Vēstulē minēti 11 neatliekami risināmi jautājumi, kas būtu jāņem vērā, lemjot par 2023. gada valsts budžeta prioritātēm. Īpaši akcentēti valdības uzdevumi sociālajai drošībai un veselības aprūpei: bērnu psihiskās veselības aprūpe, minimālo ienākumu līmeņi, minimālās sociālās apdrošināšanas iemaksas un izdienas pensiju sistēma.

Valstij jāaizsargā visas ģimenes; tiesībsargs aicina deputātus uz korektu un cieņpilnu retoriku

Tiesībsargs vēstulē 14. Saeimai aicināja deputātus pildīt Satversmes tiesas spriedumus un īstenot tādu politiku, kas aizsargā arī viendzimuma partneru ģimenes. Tāpat viņš aicināja Saeimas deputātus turpmāk debatēs neizpaust tādus apgalvojumus, kuri nav patiesi, veicina neiecietību un stigmatizē noteiktas Latvijas sabiedrības daļas pārstāvjus. Tiesībsargs atgādina – Satversmes tiesas spriedums un tajā sniegtā attiecīgās tiesību normas interpretācija ir obligāta visām valsts un pašvaldību institūcijām (arī tiesām) un amatpersonām, kā arī fiziskajām un juridiskajām personām. Cilvēktiesības nav vērtība, ko var ierobežot atkarībā no sabiedrības attieksmes. Likumdevējam ir jāspēj pieņemt arī tādi lēmumi, ko vairums sabiedrības neatbalsta, bet kuru pieņemšana ir nepieciešama, lai nodrošinātu ikviena cilvēka pamattiesības un valsts starptautisko saistību izpildi.

Labās prakses piemēri ir apsveicami, tomēr banku piekļūstamība ir jāuzlabo

Tiesībsargs pētījumā “Banku pakalpojumu piekļūstamība” secinājis, ka, lai arī ir novērojami labās prakses piemēri, banku piekļūstamība cilvēkiem ar invaliditāti ir jāuzlabo. Bankām jāveic uzlabojumi gan attiecībā uz cilvēkiem ar fiziskiem, gan maņu un garīga rakstura traucējumiem. Lai pakalpojums būtu pilnībā piekļūstams, ir nepieciešams nodrošināt pieejamu gan fizisko, gan informatīvo un digitālo vidi. Liels uzsvars būtu liekams uz to, ka bankām ir jāpiesaista cilvēku ar invaliditāti organizācijas konsultāciju sniegšanai. Svarīgi, lai banku mobilās aplikācijas, internetbankas un citi digitālie rīki arī atbilstu piekļūstamības prasībām. Būtiska loma ir arī banku darbinieku izglītošanai.

Izstrādāts informatīvi izglītojošs materiāls par cilvēku tirdzniecības riskiem digitālajā vidē

Izstrādāts informatīvs materiāls par cilvēku tirdzniecības riskiem digitālajā vidē. Šis ir kampaņas “Ne viss ir zelts, kas spīd!” apkopojums. Kampaņas mērķis ir ar piemēriem vērst uzmanību uz to, cik viegli ievainojams Tu vari būt. Lai arī aiz katra stāsta nestāv konkrēta cilvēka piedzīvotais, stāsti ir balstīti Latvijas un pasaules pieredzē dažādās cilvēku tirdzniecības jomās. Īpašu uzmanību tiesībsargs pievērš tieši digitālajai videi, kurā cilvēki nereti ierauga kādus ļoti vilinošus darba vai iepazīšanās piedāvājumus, taču nav gana uzmanīgi, pieļauj kļūdas un attopas briesmīgos, dzīvībai bīstamos apstākļos vai pat pazūd uz neatgriešanos. Informatīvais materiāls būs noderīgs ikvienam, īpaši tiem, kuri izmanto sociālos medijus un dažādus interneta portālus saziņai ar citiem, tostarp svešiem cilvēkiem.

Tiesībsargs aicina pārskatīt valsts maksāto uzturlīdzekļu apmēru

Tiesībsargs aicinās Ministru prezidentu rast iespēju pārskatīt valsts maksāto uzturlīdzekļu apmēru, piesaistot to minimālajai algai vai nosakot regulāru indeksāciju. Uzturlīdzekļu garantiju fonds ir valsts sociālās drošības sistēmas sastāvdaļa. Tā kā uzturlīdzekļus izmaksā no valsts pamatbudžeta līdzekļiem, valstij ir rīcības brīvība noteikt apmēru, kādā tie izmaksājami. Valstij nav pienākuma maksāt uzturlīdzekļus tādā pat apmērā, kādā tie jāmaksā vecākiem savu bērnu uzturam. Tomēr sociālās drošības sistēmai jābūt ilgtspējīgai, efektīvai un taisnīgai. Tiesībsargs uzsver – taisnīga attieksme pret bērniem, kurus apgādā viens vecāks, būtu maksāt līdzekļus bērnu uzturam otra vecāka vietā Ministru kabineta noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmērā.

Klientu apkalpošanas darba laika izmaiņas Tiesībsarga birojā

Dokumentu pieņemšana klātienē un iepriekš pieteiktas klātienes konsultācijas Tiesībsarga birojā turpmāk notiks no pirmdienas līdz ceturtdienai, bet piektdienā birojs apmeklētājiem būs slēgts. Piektdienās konsultācijas pieejamas tikai attālināti pa tālruni +371 67686768 vai +371 25576154. Ar biroju iespējams sazināties arī elektroniski tiesibsargs@tiesibsargs.lv. Šāda kārtība būs spēkā līdz apkures sezonas beigām.