Marta aktualitāšu apkopojums

Jaunā grupu māju pakalpojuma attīstībā cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem ir svarīga vienota izpratne un sadarbība

Par to, ka cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem domātais grupu mājas pakalpojums nedrīkst tikt veidots pēc vecā institucionālās aprūpes modeļa tikai mazākā izmērā, vienisprātis ir Tiesībsarga biroja, Labklājības ministrijas, plānošanas reģionu un nevalstisko organizāciju pārstāvji. Šim pakalpojumam jāsniedz iespēju iemītniekiem dzīvot cieņpilnu dzīvi un saņemt nepieciešamo individuālo atbalstu.

Līdz šim Latvijā daudzi cilvēki ar invaliditāti, tostarp cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem, ilgstoši ir dzīvojuši institūcijās jeb ilgstošas sociālās aprūpes centros. To, kāpēc ir būtiski turpmāk aizvien vairāk ieviest sabiedrībā balstītus pakalpojumus, parāda video “Kārļa stāsts”. Aicinām noskatīties!

Video “Tiesības dzīvot sabiedrībā. Kārļa stāsts”

Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem jāatjauno tiesības pilsētas sabiedriskajā transportā braukt bez maksas

Iepriekš pastāvēja iespēja, ka bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni varēja bez maksas izmantot ne tikai reģionālo, bet arī pilsētas nozīmes sabiedrisko transportu. Ministru kabinets ir informējis tiesībsargu, ka ieceri atjaunot šo iespēju varētu skatīt vien nākamā gada valsts budžetā, un arī tad, ja finanses to ļaus. Tiesībsarga ieskatā šī brīža situācija ne vien skar bāreņu tiesības uz valsts palīdzību, bet arī neatbilst sociāli atbildīgas valsts principam.

Tiesībsargs vēršas Eiropas Komisijā ar sūdzību par pieejamas vides nenodrošināšanu Smiltenes vidusskolas dienesta viesnīcā

Tiesībsargs vērsies Eiropas Komisijā ar sūdzību par pieejamas vides nenodrošināšanu Smiltenes vidusskolas dienesta viesnīcā. Iepriekš pārbaudes lietā konstatēts, ka Smiltenes novada pašvaldība par Eiropas Savienības fondu līdzekļiem no jauna uzbūvēja Smiltenes vidusskolas dienesta viesnīcas trīs stāvu ēku, bet nenodrošināja pieejamu vidi cilvēkiem ar kustību traucējumiem ratiņkrēslos, lai viņi varētu patstāvīgi nokļūt augstāk par dienesta viesnīcas pirmo stāvu. Pēc vairākkārtējiem tiesībsarga aicinājumiem pašvaldība trūkumu nenovērsa.

Labklājības ministrija piekrīt tiesībsargam: ētikas normu pārkāpumi bāriņtiesu darbā nav pieņemami

Tiesībsargs regulāri saņem signālus par bāriņtiesu darbinieku neētisko rīcību, tāpēc lūdza Labklājības ministriju līdz 17. martam aktualizēt un publiskot Bāriņtiesu darbinieku asociācijas izstrādāto ētikas kodeksu. Labklājības ministrija piekrīt tiesībsarga paustajam, ka personiski aizskaroša attieksme no bāriņtiesu darbinieku puses ir nepieņemama. Šādi gadījumi jāvērtē bāriņtiesas darba devējam – pašvaldībai, nepieciešamības gadījumā konsultējoties ar Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas izveidotu ētikas komisiju. Bāriņtiesu darbinieku ētikas jautājums raisījis plašu rezonansi sabiedrībā un mediju interesi, 18. aprīlī par šo tēmu spriedīs Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā.

Valsts ieņēmumu dienests prettiesiski aprēķinājis nodokļus iedzīvotāju vietā

Tiesībsargs pārbaudes lietā par Valsts ieņēmuma dienesta (VID) rīcību konstatējis, ka iestāde prettiesiski (novēloti) aizpildījusi iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju un aprēķinājusi nodokļus to maksātāju vietā. Šāda VID rīcība negatīvi ietekmē daudzu iedzīvotāju intereses. Šobrīd tiesībsargs aicina VID atcelt visus prettiesiskos lēmumus. Tiesībsarga ieskatā ik gadu pirms 1. marta VID ir jāsniedz plašs skaidrojums sabiedrībai par gada ienākumu deklarāciju iesniegšanas obligātumu un sekām, kas iestājas, ja attiecīgais pienākums nav izpildīts.

Šogad turpināsies bērnunamu jauniešu izglītošana par cilvēku tirdzniecības riskiem

2023. gadā Tiesībsarga biroja pārstāvji turpinās iepriekšējā gadā iesāktos izglītojošos pasākumus bērnu un jauniešu aprūpes iestādēs jeb tā sauktajos bērnunamos visā Latvijā, lai izglītotu bērnus un jauniešus par cilvēku tirdzniecības riskiem. Cilvēku tirdzniecība ir viens no smagākajiem cilvēktiesību pārkāpumiem, kas ievainojamības, bezpalīdzības, nezināšanas un daudzu citu faktoru dēļ skar ļoti daudz cilvēku, tostarp pašu neaizsargātāko grupu – bērnus un jauniešus.