Tiesībsarga biroja pārstāvji piedalās Eiropas bērnu ombudu tīkla ikgadējā konferencē

No 27. līdz 29.septembrim Atēnās Eiropas bērnu ombudu tīkls (ENOC) organizēja ikgadējo 25. konferenci “Covid-19 un bērnu tiesības: mācība nākotnei” un Ģenerālās asamblejas sēdi, kurā piedalījās arī Tiesībsarga biroja pārstāvji.

ENOC konferences laikā tika apspriestas Covid-19 pandēmijas radītās sekas uz bērnu tiesībām, fokusējoties uz tādām jomām kā izglītība, veselība, aizsardzība no vardarbības, nabadzība un bērnu tiesībām piedalīties lēmumu pieņemšanā. Īpaši tika aplūkotas bērnu garīgās veselības problēmas pandēmijas laikā.

Covid-19 vīrusa izraisītā pandēmija atstājusi nopietnas sekas uz bērnu izglītību. Attālinātās mācības nevar nodrošināt to kvalitāti un tās prasmes, kuras bērniem būtu nepieciešams apgūt izglītības iestādē. Tika runāts par nepieciešamību pedagogiem sniegt lielāku atbalstu bērniem, ņemot vērā iepriekš radītās grūtības, ko ir izraisījusi attālinātā mācīšanās. Lielākajā daļā gadījumu bērnu viedoklis saistībā ar pandēmijas ierobežojumiem netika uzklausīts. Valstīm, pieņemot jaunos ierobežojumus, būtu svarīgi apzināties iespējamās sekas attiecībā uz bērniem no kopējām Covid-19 vīrusa izplatības sekām, ko rada ar pandēmiju saistītie ierobežojumi.

Ierobežojumi radīja ekonomiskas grūtības ģimenēm un vairoja nabadzību. Valstīm būtu jāsniedz atbalsts ģimenēm, sevišķi tām, kurās kādam no vecākiem Covid-19 pandēmijas dēļ nācās zaudēt darbu. Konferencē atzinīgi novērtēts Latvijā ģimenēm ar bērniem piešķirtais 500 eiro pabalsts (par katru bērnu), kā arī 1.-4. klašu skolēnu nodrošināšana ar brīvpusdienām, ko pašvaldības turpināja arī attālināto mācību laikā.