Tiesībsargs: Mobilo sakaru operatori atsaucas tiesībsarga aicinājumam informēt bērnu vecākus par satura filtru uzstādīšanu

Tiesībsargs no Latvijas vadošajiem mobilo sakaru operatoriem ir saņēmis pozitīvas un ieinteresētas atbildes saistībā ar klientu informēšanu par satura filtru uzstādīšanu, kas ierobežo tādu materiālu pieejamību, kuros propagandēta cietsirdīga uzvedība, vardarbība, erotika, pornogrāfija un kuri rada draudus bērna garīgajai attīstībai.

Tiesībsargs atzinīgi vērtē komersantu iesaisti bērna interešu nodrošināšanā, operatīvi atsaucoties tiesībsarga paustajiem priekšlikumiem un papildus tam, izstrādājot jaunus veidus, kā informēt klientus par bērnu drošībai tik svarīgo jautājumu.

Skaidrojums

Marta sākumā tiesībsargs vērsa sabiedrības un komersantu uzmanību uz to, cik svarīgi, lai bērniem un pusaudžiem nebūtu pieejama viņu vecumam neatbilstoša, kaitīga informācija.  

Piemēram, komersants BITE ir nolēmis šā gada jūnija sākumā sūtāmos rēķinus papildināt ar informāciju par iespēju uzstādīt bezmaksas satura filtrus, kā arī  ar norādēm uz informācijas kanāliem, kur plašāk izskaidrots, kā soli pa solim uzstādīt šos filtrus, proti, norādi uz tīmekļvietni vai informatīvo tālruni.

Uzņēmums LMT ir paredzējis individuāli informēt klientus par šāda bērniem nevēlama satura vietņu ierobežošanas iespējām kopumā, t.sk., izplatot informāciju par satura filtru risinājumiem un to uzstādīšanas iespējām, kā arī par jauno pakalpojumu “Interneta sargs” un tā funkcionalitāti.

Mobilo sakaru operators TELE2 apņēmies jau no maija vidus sagatavot un izplatīt informatīvu materiālu par saturu filtru uzstādīšanu un izsniegt to abonentiem.

Tomēr tiesībsargs atkārtoti vēlas norādīt uz vecāku un citu par bērniem atbildīgo pieaugušo atbildību. Vecāku kā bērna dabisko aizbildņu pienākums ir rūpēties par bērnu, nodrošināt viņa izglītošanu un audzināšanu, kā arī aizstāvēt bērna tiesības un ar likumu aizsargātās intereses. Bērniem viedierīces un saziņas pakalpojumus padara pieejamus vecāki, slēdzot līgumus ar elektronisko sakaru komersantu. Taču brīva piekļuve interneta resursiem rada risku, ka bērna uzmanības lokā nonāks arī bērnam nepiemērota informācija, kas var radīt kaitējumu viņa harmoniskai attīstībai. Tādējādi vecāku pienākums ir nodrošināt drošus interneta lietošanas apstākļus, tostarp pornogrāfiska rakstura materiālu nepieejamību bērnam.

Tiesībsargs aicina vecākus un citas par bērna audzināšanu atbildīgās personas izmantot iespēju uzstādīt bezmaksas satura filtru un darīt visu iespējamo, lai pasargātu bērnu no tādas informācijas, kas kaitē viņa pilnvērtīgai attīstībai.

Papildu informācija par bērnu drošību internetā:

Latvijas Drošāka interneta centrs https://drossinternets.lv/

Nodibinājuma “Centrs Dardedze” portāls http://www.dzimba.lv/lv/

Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija https://cert.lv/lv/

Biedrība “Papardes zieds” https://www.papardeszieds.lv/