30.06.2023.

Ziņojums (preventīvais mehānisms)

Ziņojums par institucionālo kultūru Jēkabpils cietumā

Apraksts

Tiesībsarga ziņojums ar pielikumu par institucionālo kultūru Jēkabpils cietumā un konstatēto ieslodzīto pašpārvaldes sistēmu un no tās izrietošo augsto vardarbības risku starp notiesātajiem, Tieslietu ministrijas atbilde un Ieslodzījuma vietu pārvaldes atbilde