26.10.2020.

Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr.2020-36-01 “Informācijas apkopojums par krimināli sodītu personu klātbūtni ar bērnu aprūpi un izglītošanu saistītās institūcijās”