Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr.2020-36-01 “Informācijas apkopojums par krimināli sodītu personu klātbūtni ar bērnu aprūpi un izglītošanu saistītās institūcijās”

Publicēts:

Pielikumi

  • Group
  • Group
  • Group