Personu ar invaliditāti tiesības

Latvijas Republikas Satversmes 91. pants

ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām

Darba likuma 7., 9., 29., 32., 33., 34., 109. pants u.c.

Izglītības likuma 3.pants

Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 3.pants

Reklāmas likuma 4. panta otrās daļas 1.punkts

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 240. pants

Administratīvā procesa likuma 6. pants

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 3. pants

Kriminālprocesa likuma 8. pants

Latvijas Sodu izpildes kodeksa 4. pants

Likuma “Par policiju” 5. pants

Likuma “Par tiesu varu” 4. pants

Likuma “Par sociālo drošību” 2.pants

Invaliditātes likums

 

2010.  gada 1. martā Latvijas Republikas Saeima ratificēja Apvienoto Nāciju Organizācijas konvenciju „Par personu ar invaliditāti tiesībām” (turpmāk – ANO Konvencija), kura stājās spēkā 2010. gada 31. martā. Likuma „Par Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām” 2. pantā noteikts, ka „Konvencijā paredzēto saistību izpildi koordinē Labklājības ministrija. Konvencijas 33. panta 2. punktā minēto pārraudzību nodrošina Latvijas Republikas tiesībsargs.”

Tiesībsargs, īstenojot ANO Konvencijas 33. panta 2. punktā noteikto pienākumu, ir izskatījis gan pārbaudes lietas jautājumos, kas skar personas ar invaliditāti, gan veicis pētījumus un monitoringus par personu ar invaliditāti tiesību īstenošanu praksē, gan arī īstenojis informatīvās kampaņas un citas aktivitātes.

 

Tiesībsarga aktivitātes

Šajā vietnē ir iespēja iegūt informāciju par tiesībsarga aktivitātēm ANO Konvencija ieviešanas pārraudzībā, kā arī citu nozīmīgu informāciju.

2021.gads

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020.gads

 

 

 

 
 

 

2019.gads

 

Kopš 2015.gada tiesībsargs sadarbībā ar Invalīdu un viņu draugu apvienību “Apeirons” un Latvijas Nacionālo bibliotēku organizē Personu ar invaliditāti dienai veltītu konferenci:

 

2018.gads

Kopš 2015.gada tiesībsargs sadarbībā ar Invalīdu un viņu draugu apvienību “Apeirons” un Latvijas Nacionālo bibliotēku organizē Personu ar invaliditāti dienai veltītu konferenci:

 

2017.gads

Kopš 2015.gada tiesībsargs sadarbībā ar Invalīdu un viņu draugu apvienību “Apeirons” un Latvijas Nacionālo bibliotēku organizē Personu ar invaliditāti dienai veltītu konferenci:
Tiesībsargs ir norādījis uz problemātiku ANO Konvencijas ieviešanā arī ANO Komitejai par ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām. Minētā komiteja vērtē katras ANO Konvencijas dalībvalsts centienus ieviest ANO konvenciju, kā ietvaros dalībvalstis ziņo par ieviešanu, savukārt tiesībsargam un nevalstiskajam sektoram ir iespēja sniegt alternatīvos ziņojumus un norādīt uz neprecizitātēm ANO Konvencijas ieviešanā:

Tiesībsargs izstrādājis pārskatu par paveikto, monitorējot ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām ieviešanu (no 2010. līdz 2016. gadam)

Monitorings par augstākās izglītības mācību iestāžu pieejamību

​​Cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem tiesību ievērošana:
Pēc tiesībsarga iniciatīvas veikts pētījums par personu ar invaliditāti tiesībām Notariāta likuma tvērumā:

 

2016.gads

Kopš 2015.gada tiesībsargs sadarbībā ar Invalīdu un viņu draugu apvienību “Apeirons” un Latvijas Nacionālo bibliotēku organizē Personu ar invaliditāti dienai veltītu konferenci:
Tiesībsargs ir sniedzis viedokļus Satversmes tiesai par personu ar invaliditāti saistītu jautājumu:
Pēc tiesībsarga iniciatīvas veikti pētījumi par bērnu ar invaliditāti rehabilitācijas efektivitāti:

 

2015. gads

Kopš 2015.gada tiesībsargs sadarbībā ar Invalīdu un viņu draugu apvienību “Apeirons” un Latvijas Nacionālo bibliotēku organizē Personu ar invaliditāti dienai veltītu konferenci:
ANO konvencijas monitorings 2014./2015.gadā:
Tiesībsargs ir sniedzis viedokļus Satversmes tiesai par personu ar invaliditāti saistītu jautājumu:

 

2014. gads

Tiesībsargs ir veicis monitoringus par personu ar invaliditāti tiesību ievērošanu:
  • Vēlēšanu novērošana 2013./2014.gadā

 

2012.gads

Tiesībsargs sadarbībā ar Invalīdu un viņu draugu apvienību “Apeirons” veica informatīvo kampaņu “Te varēja būt darbs”

 

Gada balva cilvēku ar invaliditāti atbalstam

 

​Kopš 2015.gada tiesībsargs sadarbībā ar Invalīdu un viņu draugu apvienību “Apeirons” un Latvijas Nacionālo bibliotēku organizē personu ar invaliditāti pārstāvošo nevalstisko organizāciju apbalvošanas ceremoniju par aktīvu dalību personu ar invaliditāti tiesību nodrošināšanā un interešu aizstāvībā:

 

 

Citi

ANO Konvencijas par personām ar invaliditāti tiesības. Vispārējo komentāru tulkojumi
Tiesībsarga birojā ir pieejams buklets par tiesībsargu un par Bērnu tiesību konvenciju Braila rakstā, kuri ir tapuši sadarbībā ar Latvijas Neredzīgo bibliotēku.