Marta aktualitāšu apkopojums

Tiesībsarga biroja 2024. gada marta aktualitāšu apkopojums

Par piekļūstamību dokumentu noformēšanā

No šī gada janvāra Tiesībsarga birojā gatavotos dokumentus formatē, ievērojot piekļūstamības prasības cilvēkiem ar redzes un uztveres ierobežojumiem. Tieši šādu norādi gan iedzīvotāji, gan valsts iestādes u.c. atradīs katra tiesībsarga oficiāli sūtītā dokumenta beigās.

Saeimā uzklausa tiesībsarga 2023. gada ziņojumu

Saeimas deputāti uzklausīja tiesībsarga 2023. gada ziņojumu, kurā ietverta svarīgākā informācija par paveikto pilsonisko un politisko tiesību jomā, sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību sfērā, bērnu tiesībās, Nacionālajā preventīvajā mehānismā, kā arī uzskaitītas galvenās norises sabiedrības informēšanā un starptautiskajā sadarbībā.

Tiesībsarga aptauja iezīmē tendenci – izklaides trokšņu problemātika pastāv

Aptaujā par izklaides trokšņu radītajām neērtībām tiesībsargs triju nedēļu laikā kopumā saņēmis 643 iedzīvotāju ziņas. Pārliecinoši lielākais vairākums ziņojuši par Rīgas valstspilsētu (69,7%), kam seko Bauskas novads, Liepājas un Jūrmalas valstspilsētas, kā arī Aizkraukles novads.

Konferences “Cilvēktiesības kā biznesa jaunā degviela” atskats

Tiesībsargs, Rīgas Juridiskā augstskola un Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā 7. martā aicināja uz uzņēmējdarbības un cilvēktiesību konferenci “Cilvēktiesības kā biznesa jaunā degviela”. Pasākuma mērķis – kopīgiem spēkiem rast skaidrojumus un gūt iedvesmu gaidāmo pārmaiņu ceļa sākumā.

Aicinām studentus par nevēlamu seksuāla rakstura rīcību augstākās izglītības vidē ziņot vietnē “Vajag palīdzību!”

Latvijas Studentu apvienība un Tiesībsarga birojs sadarbojas, lai iedrošinātu studējošos informēt par gadījumiem, kad studenti no mācībspēku puses saskārušies ar nevēlamu seksuāla rakstura rīcību. Latvijas Studentu apvienības vietnē “Vajag palīdzību” iesniegtās ziņas par šādu rīcību nekavējoties tiks nodotas Tiesībsarga birojam, kurš iesaistīsies jautājuma risināšanā.