Augusta aktualitāšu apkopojums

Kas politikā svarīgāks: meita vai kleita?

Ņemot vērā publiskajā vidē pausto naidīgo attieksmi pret sievietēm publiski pamanāmos amatos, tiesībsargs aicina ikvienu iedzīvotāju izvērtēt savus iekšējos aizspriedumus, un kā tie neapzināti ietekmē to, kā tiek “patērētas” ziņas un uztverta sieviešu darbība publiskajā vidē, kā arī atgādina, ka par naida runu, kas balstīta uz dzimuma pamata, ir paredzēta kriminālatbildība.

Subjektīvi aizskaroša informācija uzreiz nenozīmē naida runu

Izmantojot naida runas vērtēšanas kritērijus, tiesībsargs veica analīzi Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) Ukrainas mākslinieku grupas “TIGOIS project” laikmetīgā tēlniecības un gleznu izstādē “Mēs uzvarēsim! Переможемо!” izvietotajam plakātam, uz kura lasāms vēstījums: “Pусский оккупант. Лучшее удобрение” (tulkojums latviešu val. “Krievu okupanti. Labākais mēslojums”). Darbs ir Ukrainas mākslinieka reakcija uz šī brīža Krievijas agresiju Ukrainā mākslas metaforas valodā. Attiecīgi secināms, ka autoru mērķis ir bijis vērst sabiedrības uzmanību uz notiekošo karadarbību un vērsties pret okupējošo spēku īstenoto vardarbību Ukrainā.

Tiesībsarga izpēte liecina par nepilnībām mācību līdzekļu iegādē

Tiesībsargs izpētē par mācību līdzekļu iegādi saņēmis gandrīz 1300 ziņu teju par visiem Latvijas novadiem. Mācību līdzekļu sarakstu gatavošana ir atbalstāma, jo tā sniedz skaidrību, kas būs nepieciešams un kurš to iegādājas. Būtiski, lai uz vecāku makiem netiktu pārlikts pienākums iegādāties tos mācību līdzekļus, kas pēc likuma būtu jāsagādā mācību iestādei. Tiesībsargs lūdza pašvaldības un to izglītības iestādes pārskatīt esošos mācību līdzekļu sarakstus un tos vajadzības gadījumā precizēt, līdz 16. augustam saņemtas ziņas no 30 Latvijas pašvaldībām.

Tiesībsargs saņēmis informāciju, ka Salaspils 1. vidusskolas padome ir lēmusi par mācību līdzekļiem, kas saskaņā ar Izglītības likumu vecākiem nav jānodrošina. Tiesībsargs aicinājis Salaspils novada pašvaldību nekavējoties nodrošināt, lai Salaspils 1. vidusskola precizē izglītojamo vecākiem sniegto informāciju, ņemot vērā bērnu tiesības iegūt izglītību bez maksas.

Pacientam jānodrošina tiesības uz valsts apmaksātām zālēm arī netipiskos gadījumos

Individuālo zāļu kompensācijas mehānisms ir jāuzlabo. Tādēļ tiesībsargs aicina Ministru kabinetu līdz 31. oktobrim veikt grozījumus MK noteikumos. Tas Nacionālajam veselības dienestam paredzētu iespēju nodrošināt, ka cilvēki, kuriem individuālu un netipisku iemeslu dēļ ir nepieciešama un stingri medicīniski pamatota kādu konkrētu zāļu lietošana, varētu saņemt kompensāciju par šo zāļu iegādi.

Dzīve Rēzeknes Pensionāru sociālo pakalpojumu centrā ir pazemojoša

Situācija, kādu Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Sociālā dienesta pārraudzībā esošajā Pensionāru sociālo pakalpojumu centrā klātienes vizītē konstatēja Tiesībsarga biroja Labklājības ministrijas un Veselības inspekcijas pārstāvji, apliecina, ka steidzami jārod risinājums, kā celt aprūpētāju kvalifikāciju un vienlaikus arī atalgojumu, lai būtu iespējams piesaistīt zinošus un motivētus darbiniekus. Tiesībsargs aicina pašvaldību un citas atbildīgās iestādes nekavējoties rīkoties, lai iemītniekiem nodrošinātu cilvēka cieņai atbilstošus sadzīves apstākļus.