Par publicētu personas datu dzēšanu

2024. gada 8. janvārī Latvijas medijos parādījās ziņa par Lietuvas pilsētā Kauņā pazudušu deviņus gadus vecu meiteni. Medijos tika ziņots par meitenes izsludināšanu starptautiskā meklēšanā un plaši izplatītas meitenes fotogrāfijas. Sabiedrība ar satraukumu sekoja līdzi notikumu gaitai, līdz 10. janvārī saņēmām ziņu, ka meitene atrasta.

Nav šaubu par personas datu apstrādes tiesiskumu šajā un līdzīgās situācijās, kad datu apstrāde (fotogrāfiju izplatīšana) nepieciešama sabiedrības iesaistei, lai atrastu personu un atklātu noziedzīgu nodarījumu.

Kopš 10.01.2024. publicēšanas mērķis ir sasniegts – meitene atrasta un noziegums atklāts, taču meitenes fotogrāfijas joprojām ir plaši publicētas.

Apstrādājot datus žurnālistikas vajadzībām, ir jāievēro vispārējie datu apstrādes principi. Viens no tiem – dati tiek glabāti veidā, kas pieļauj datu subjektu identifikāciju ne ilgāk, kā tas nepieciešams nolūkiem, kuriem attiecīgos personas datus vāca.

Izvērtējot konkrēto situāciju, secināms, ka personas datu apstrādes mērķis ir sasniegts – sabiedrības iesaiste meitenes atrašanā vairs nav nepieciešama, līdz ar to zudis pamats personas datu (fotogrāfiju) publiskošanai.

Lietuvas iekšlietu ministre Agne Bilotaite aicinājusi respektēt bērna un viņas ģimenes privātumu un labklājību un, domājot par bērna nākotni, izņemt bērna fotogrāfijas no sociālajiem tīkliem.[1]

Tiesībsargs aicina Latvijas medijus un sociālo tīmekļvietņu platformu administratorus izņemt meitenes fotogrāfijas no publikācijām par viņas pazušanu un atrašanu un arī ikvienā citā gadījumā dzēst publicētos personas datus, tiklīdz to publicēšanas mērķis ir sasniegts.


[1] https://www.lsm.lv/raksts/zinas/arzemes/10.01.2024-lietuvas-policija-atradusi-tris-dienas-mekleto-devingadigo-meiteni-agotu.a538325/