Tiesībsarga atzinumi bērnu dzimumaudzināšanas jautājumos

Trešdien, 7. februārī, Tiesībsarga biroja telpās notika preses konference par tiesībsarga atzinumiem, kuros analizētas bērnu tiesības saņemt viņiem atbilstošu informāciju dzimumaudzināšanas jomā un metodiskie materiāli profesionāļiem bērnu seksuālās uzvedības izvērtēšanai.

Preses konferencē piedalījās Tiesībsarga biroja Bērnu tiesību nodaļas vadītāja Laila Grāvere, Rīgas Stradiņa universitātes Rezidentūras studiju fakultātes dekāne, Latvijas Pediatru asociācijas prezidente Ilze Grope un Tiesībsarga biroja Komunikācijas un starptautiskās sadarbības nodaļas vadītāja Ruta Siliņa.

Atzinums par bērnu grāmatām

Viens no tiesībsarga atzinumiem ir par bērnu tiesībām uz vārda brīvību un būt aizsargātiem no viņu labklājībai kaitīgas informācijas un materiāliem. Secināts, ka valsts nav izstrādājusi pamatnostādnes, kas kalpotu par pamatu bērnu aizsardzībai šajā jomā saskaņā ar ANO Bērnu tiesību konvenciju. Tāpat tiesību normās nav definēts, kas ir “erotiska rakstura materiāls”. Šāda situācija tiesībsarga ieskatā ne tikai apdraud bērna tiesības uz aizsardzību no viņa labklājībai kaitīgas informācijas un materiāliem, bet arī vecāku iespējas nodrošināt, ka bērniem viņu labklājībai kaitīga informācija nekļūst pieejama. Vēl vairāk – par pārkāpumiem nav noteikta atbildība, izņemot attiecībā uz pornogrāfiju.

Atzinums par NVO metodiskajiem materiāliem

Savukārt otrs atzinums saistīts ar metodiskajiem materiāliem bērnu seksuālās uzvedības izvērtēšanai. Tajā izgaismojas valsts atbildīgo iestāžu pasīvā loma speciālistu nodrošināšanā ar normatīvajiem aktiem atbilstošiem materiāliem bērnu seksuālās uzvedības izvērtēšanai. Valsts atbildīgās iestādes ne tikai nav pievērsušas pienācīgu uzmanību šādu materiālu nodrošināšanai, bet arī nav spējušas atpazīt un nepieļaut tiesību aktiem neatbilstošas bērnu seksuālās uzvedības novērtēšanas sistēmas ieviešanu bērnu aprūpes un audzināšanas iestādēs.

Uzziņai

Tiesībsarga prezentācija “Bērnu seksuālā izglītība: Grāmatas bērniem un speciālistiem”.