Tiesībsarga ikgadējās konferences video un materiāli

2018.gada 11.-13.decembrī norisinājās tiesībsarga ikgadēja cilvēktiesību un labas pārvaldības konference. Publicējam konferences video ierakstus un darba sesiju prezentāciju materiālus.

11. decembris

Plkst. 10:00 – 10:10 Konferences atklāšana un tiesībsarga ziņojums par 2018. gadu un ieskats 2019. gadā, tiesībsargs Juris Jansons

Plkst. 10:10 – 12:10 tēma: Dezinformācija digitālajā vidē – tagadnes un nākotnes izaicinājumi. Iespējamie tiesiskie risinājumi
Moderators: Asoc. prof., Dr.iur. Artūrs Kučs, Satversmes tiesas tiesnesis 

Plkst.13:00 – 15:00 tēma: Informācijas pieejamība par rīcību katastrofu gadījumos
Moderatore: Ruta Siliņa, Tiesībsarga biroja Komunikācijas nodaļas vadītāja

12. decembris

“Bērnu tiesības un labklājība garīgās veselības jomā”

Plkst. 10:00 – 10:20 Ievads

Juris Jansons, Latvijas Republikas tiesībsargs; Prof. dr.med. Gunta Ancāne, Rīgas Stradiņa universitātes Psihosomatikas un psihoterapijas katedras un klīnikas vadītāja; Kristīna Freiberga, Tiesībsarga biroja Pilsonisko un politisko nodaļas Prevencijas daļas juriste

Plkst.10:20 – 15:30 tēma: Bērnu tiesības un labklājība garīgās veselības jomā
Moderatori: Elmārs Tērauds, Latvijas Psihiatru asociācijas prezidents, un Līga Bērziņa, Latvijas autisma apvienības priekšsēdētāja

13. decembris

Plkst. 10:00 – 13:00 tēma: “Sistēmas bērnu” dzīve pēc pilngadības
Moderatori: Guna Garokalna-Bihela un Artūrs Pokšāns