Tiesībsarga un mediju aktivitātes rezultātā Labklājības ministrija atrod risinājumu invaliditātes statusa pagarināšanai īsākos termiņos

Tiesībsarga un mediju iesaistes rezultātā Labklājības ministrija un Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (turpmāk – VDEĀVK jeb komisija) ir steigusi risināt problēmu. Ieviesta jauna pagaidu kārtība, kas paredz iespēju īsākos termiņos pagarināt invaliditātes statusu tiem cilvēkiem, kuri vērsušies iestādē ar iesniegumu invaliditātes statusa pagarināšanai.

Jau iepriekš plašsaziņas līdzekļos izskanējusi informācija, ka cilvēki saskaras ar problēmu – nevar pagarināt savu invaliditātes statusu, jo komisija, kura izskata šos iesniegumus, kavējas ar lēmumu pieņemšanu. Šie komisijas lēmumi ir ļoti būtiski, jo bez tiem cilvēks nevar saņemt nedz invaliditātes pabalstus, nedz cita veida atbalstu, kas šī brīža ekonomiski sarežģītajos apstākļos ir jo īpaši nepieļaujami.

Tas ir īstermiņa risinājums, tomēr novērš cilvēkam nelabvēlīgus apstākļus jeb invaliditātes pabalstu un atvieglojumu pārrāvumu, kuru viņš pats nevar ietekmēt. Kā skaidro komisija un ministrija – lēmumi kavējas, jo ir būtiski palielinājies iesniegumu skaits. Tas saistīts gan ar pandēmijas sekām un tajā laikā automātiski pagarinātajiem invaliditātes statusiem, gan jaunajiem iesniegumiem. Ministrija arīdzan norāda, ka sevišķi steidzamos gadījumos iedzīvotājiem ir iespēja komisijas vadītājai iesniegt motivētu iesniegumu, lūdzot invaliditātes ekspertīzi veikt saīsinātā termiņā, kas, tiesa, ietekmē citu gaidītāju statusa izskatīšanu.

Labklājības ministrija atbildes vēstulē tiesībsargam norādījusi, ka papildu šiem risinājumiem ir sagatavojusi priekšlikumus arī politiskā līmenī. Ministrija vēlas panākt grozījumus Invaliditātes likumā, lai invaliditātes statuss pēc iesnieguma saņemšanas steidzamības kārtā  tiktu pagarināts uz laiku, līdz komisija sniegtu savu pilno vērtējumu un lēmumu. Ja situācija ar iesniegumu pieplūdumu nestabilizēsies, ministrija apsver iespēju stiprināt komisijas kapacitāti, pieņemot darbā papildu speciālistus.

“Valsts pārvaldē nereti trūkst uz klientu vērstu risinājumu, tāpēc atzinīgi vērtēju, ka iestādes apzinās problēmu un samērā laikus meklē risinājumus, nevis gaida, kad lietas būs nokaitētas tik tālu, ka izejas ceļu ir teju neiespējami atrast,” piebilst tiesībsargs Juris Jansons.

Vēstule Labklājības ministrijai un ministrijas atbilde par invaliditātes statusu.