NPM vizītes, 2021. gads

Vizītes uz ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām bērniem

22.04.2021.Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienība “Ezermala” (Ezermalas iela 36, Rīga)
10.06.2021.Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienība “Ezermala” (Ezermalas iela 36, Rīga)
22.06.2021.Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes „Sociālais dienests” Bērnu sociālo pakalpojumu centrs (Viļānu ielā 10, Rēzekne)
29.06.2021.Liepājas pilsētas domes sociālā dienesta bērnu nams (Labraga iela 11, Liepāja)
29.07.2021.Valsts sociālās aprūpes centra “Rīga” filiāle “Teika” (Stāmerienas iela 4, Rīga)
25.08.2021.Tiskādu bērnu nams (Ezera iela 23, Vecružina, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads)
23.09.2021.Smiltenes novada Bērnu un ģimenes atbalsta centrs (Galdnieku iela 10 B, Smiltene, Smiltenes novads)

Vizītes uz ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām pieaugušajiem (pansionāti)

07.05.2021.Jelgavas novada pašvaldības Sociālās aprūpes centrs “Zemgale” (Skolas iela 9, Ozolnieki, Jelgavas novads)
20.05.2021.Dobeles novada pašvaldības iestāde “Sociālās aprūpes centrs “Tērvete”” (“Mežmalieši”, Tērvetes pagasts, Dobeles novads)
13.06.2021.VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija (L. Dārza iela 60/62, Daugavpils)
15.07.2021.Pašvaldības aģentūra “Ķekavas sociālās aprūpes centrs” (Gaismas iela 19 k-8, Ķekava, Ķekavas novads)
23.07.2021.Rēzeknes novada veco ļaužu pansionāta Stružāni” filiāle “Pilcene” (“Pilcene”, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads)
02.09.2021.Rīgas pilsētas sociālās aprūpes centrs “Stella Maris” (Birzes iela 54, Rīga)
08.09.2021.Vispārējā tipa pansionāts “Madliena” (Madlienas pagasts, Ogres novads)
01.10.2021.Sociālās aprūpes centrs-pansionāts “Pērle” (U. Sproģa iela 9, Umurga, Limbažu novads)
09.10.2021.VSAC “Latgale” filiāle “Kalkūni” (Komunālā iela 4, Kalkūni, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads)

Vizītes uz policijas īslaicīgās aizturēšanas vietām

19.05.2021.Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvaldes Īslaicīgās aizturēšanas birojs (Čiekurkalna 1.līnija 1/4)

Vizītes uz psihoneiroloģiskajām slimnīcām

02.06.2021.VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” (Tvaika iela 2, Rīga)
03.-04.08.2021.VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” filiāle Aknīstē (Alejas, Kraujas, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads)

Vizītes uz atskurbšanas pakalpojuma sniegšanas vietām

13.07.2021.VSIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” atskurbināšanas pakalpojuma sniegšanas vieta (Vasarnīcu iela 20, Daugavpils)
23.07.2021.Biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” atskurbināšanas pakalpojuma sniegšanas vieta Ludzā (Stacijas iela 46, Ludza)
23.07.2021.Biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” atskurbināšanas pakalpojuma sniegšanas vieta Preiļos (Talsu ielā 4, Preiļos)
16.09.2021.Fonda “Agape” atskurbināšanas pakalpojuma sniegšanas vieta (Bāriņu iela 11, Liepāja)