Februāra aktualitāšu apkopojums

Sliktas pārvaldības cena – drauds iedzīvotāju veselībai un labklājībai

Janvāra izskaņā publiskajā telpā plaši izskanēja gadījums par Eiropas Komisijas vēršanos tiesā pret Latviju, jo tā nav izstrādājusi rīcības plānu, kā novērst svarīgākos invazīvo svešzemju sugu ieviešanās un izplatīšanās ceļus. Lai arī publiski pieejamā informācija liecina, ka atbildīgās iestādes šobrīd strādā pie konkrētā jautājuma sakārtošanas, tomēr ļoti ticams, ka šoreiz labas pārvaldības principa neievērošana rezultēsies ar bargu soda naudu Latvijai. Pārkāpumu procedūra pēc būtības ir par sliktu pārvaldību, bet no tās varēja izvairīties. Jau 2019. gadā, izskatot iesniegumu par invazīvas sugas ierobežošanu, tiesībsargs atklāja labas pārvaldības principa pārkāpumus.

Valdība apņemas nodrošināt iespēju visu kursu studentiem pieteikties stipendijai “Studētgods”

Aizvadītā gada septembrī tiesībsargs vēstulē vērsa Ministru kabineta uzmanību tam, ka pašlaik sociālajai stipendijai “Studētgods” nevar pieteikties studenti no daudzbērnu ģimenēm, kuri uzsākuši studijas pirms 2021. gada 1. septembra. Tiesībsargs norādīja, ka tādējādi tiek pārkāptas šo studentu Satversmē noteiktās tiesības uz vienlīdzīgu attieksmi, un aicināja Ministru kabinetu situāciju labot. Pēc tiesībsarga aicinājuma Ministru kabinets apņēmies nodrošināt iespēju stipendijai pieteikties visu kursu studentiem.

Pašvaldības rīcība kavē bērna iespējas iegūt pamatizglītību

Tiesībsargs ir saņēmis sūdzību par to, ka Valmieras novadā bērns atbilstošas izglītības programmas trūkuma dēļ nevar tikt uzņemts nevienā no pašvaldības izglītības iestādēm. Ikvienam bērnam ir tiesības mācīties tuvākajā vispārizglītojošā skolā neatkarīgi no veselības stāvokļa. Tādejādi tiesībsargs ir lūdzis Valmieras novada pašvaldību nekavējoties ieviest speciālās izglītības programmu skolēniem ar garīgās veselības traucējumiem vispārizglītojošā skolā un līdz 3. aprīlim informēt tiesībsargu par paveikto.

Tiesībsargs izsludina pieteikšanos tiesas procesa izspēlei cilvēktiesībās

Tiesībsargs aicina augstskolu vai 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu tiesību zinātņu studentus līdz 7. martam pieteikt komandu dalībai tiesas procesa izspēlē cilvēktiesībās. Izspēle tiek rīkota, lai veicinātu topošo profesionāļu interesi par cilvēktiesību jomu, kā arī sekmētu sabiedrības informētību un izpratni par cilvēktiesībām kopumā.

Informatīvā kampaņa “Tautība ir iespēja. Romi – vieni no mums”

Tiesībsarga birojs februārī savā Facebook lapā uzsāka informatīvu kampaņu “Tautība ir iespēja. Romi – vieni no mums”, lai parādītu, ka neatkarīgi no tautības cilvēkam ir vienas un tās pašas vajadzības, vienlaikus – ir tik daudz apstākļu, kas ietekmē iespējas sasniegt cerēto. Kampaņa veidota divās šķautnēs. Viena šķautne parāda, kā romu pārstāvjiem izdevies sasniegt savus izvirzītos mērķus, piedzīvot personības izaugsmi, iekļauties sabiedrībā, tikmēr otra šķautne parāda, kādi ir iemesli, kāpēc daļai romu ir ļoti grūti pārvarēt grūtības, piepildīt savas ieceres un mērķus.