Gada balva cilvēku ar invaliditāti atbalstam

Tiesībsargs, sadarbībā ar Invalīdu un viņu draugu apvienību "Apeirons" un Latvijas Nacionālo bibliotēku katru gadu rīko  konkursu "Gada balva cilvēku ar invaliditāti atbalstam", kur aicina pieteikt cilvēkus, nevalstiskās organizācijas, kas aizstāv cilvēku ar īpašām vajadzībām tiesības un veicina viņu iekļaušanu sabiedrībā.

Konkurss ir kļuvis par neatņemamu Tiesībsarga biroja un sadarbības partneru ikgadēju tradīciju, un tiek rīkots ar mērķi novērtēt un atbalstīt cilvēku ar invaliditāti intereses pārstāvošo nevalstisko organizāciju, kā arī individuālu darbību. Tādejādi gan sekmējot labās prakses attīstību cilvēku ar invaliditāti tiesību aizsardzībā, gan arī veicinot sabiedrības izpratni un iesaisti cilvēku ar invaliditāti situācijas uzlabošanā.

Konkursā ir izvirzītas sešas nominācijas:

 

Uzdrīkstēšanās
Drosme. Taisnīgums. Vienlīdzība.
 

Tu esi ievērojis un zini cilvēku vai komandu, kuri ir uzlēkuši augstāk nekā jebkad. Viņu sirdis darbina taisnīgums. Viņi pārliecinājuši citus, ka mēs visi esam vienlīdzīgi. Vai arī Tu zini cilvēku, kurš pats ir izkāpis no komforta zonas un pierādījis, ka, neskatoties uz to, ka pārvietojas riteņkrēslā vai pasauli redz ar ausīm, dzird ar acīm, citus uzrunā ar žestiem, ir aktīvs un spēj pārvarēt sabiedrības skatienus un bailes no neiepazītā, lai pierādītu – katrs var! Iespējams, šie cilvēki ir mainījuši esošo praksi, likumdevējs un starptautiskās organizācijas ir atradušas veidu, kā palīdzēt; kāda sabiedrības daļa ir mainījusi attieksmi vai arī ir paveikts kāds cits varoņdarbs. Tā ir uzdrīkstēšanās!

 

Nodarbinātības veicinātājs
Darbs. Patstāvība. Novērtējums.
 

Cilvēks grib būt noderīgs, cilvēks grib būt patstāvīgs, cilvēks grib saņemt novērtējumu par padarīto. Bet ne visiem ir dota iespēja strādāt… Par laimi, ir cilvēki, kuri prot piemeklēt darbu katram pēc iespējām un varēšanas. Ir darba devēji, kuru uzskati sakņojas sociālajā atbildībā. Varbūt Tu zini kādu, kurš ir sapratis, ka, pieliekot vien nelielas pūles un izdomu darba vides pielāgošanā, uzņēmums ir kļuvis daudz atvērtāks, piemēram, cilvēkiem ar redzes vai dzirdes grūtībām. Varbūt šo pārmaiņu rezultātā uzņēmums ir atradis apzinīgu, uzticamu un centīgu darbinieku. Būtiski parādīt citiem, kā cilvēks un arīdzan valsts var būt ieguvēji, ja katram tiks dota iespēja būt patstāvīgam.

 

Sociālo tīklu balss
Karognesējs. Pieredze. Viedoklis.
 

Ir zinātniski pierādīts, ka cilvēks vislabāk saprot un uztver procesus, kuri skar pašu personīgi, kuros bijis iesaistīts vai vismaz līdzās stāvošs. Ar personīgo pieredzi veidojas viedoklis – spēcīgs un pamatots, emocionāls un vispusīgs. Apzinoties, ka sociālie tīkli un blogi ir pavēruši iespēju daudz brīvāk paust savas domas, atzinīgi vērtējami ir cilvēki, kuri ar rakstītu vārdu, foto vai video, ļāvuši iepazīt un uzzināt ko vairāk par cilvēku ar invaliditāti ikdienu, kā arī skumju un prieka brīžiem. Tie ir ģimeņu stāsti, tie ir viedokļi – tā ir sociālo tīklu balss, kas sašūpo sabiedrību, iekustina procesus valstiskā līmenī un pievērš tradicionālo mediju uzmanību.

 

Izglītotājs
Izglītība. Izpratne. Attīstība.
 

Informācijas pārbagātajā laikmetā ir tik svarīgi atrast cilvēkus, kuri prot citus izglītot un atrast modernus veidus, kā to darīt. Iespējams, tā ir organizācija, kura izstrādājusi mobilo aplikāciju, iespējams, tas ir indivīds, kurš ar dzirkstošām acīm un spožām idejām palīdz cilvēkiem ar invaliditāti izglītības ceļā, lai sabiedrība taptu zinošāka un uz attīstību vērsta. Izglītotājs var būt arī tas, kurš veido izpratni un vairo toleranci visā sabiedrībā, tas, kurš ar savām zināšanām vai metodēm izglīto sabiedrību par iekļaujošo izglītību un nākotnes iespējām. 

 

Bērnu atbalsts
Mīlestība. Drošība. Nākotne.
 

Bērni ir mūsu nākotne. Lai top apbērti ar labiem vārdiem, top apbrīnoti un samīļoti, top cildināti un godāti tie, kuri palīdz bērniem, sniedz mīlestību un rūpes, iededz prieku un ticību bērnu spēkiem. Vai tas būtu pasākums, vai tā būtu kāda cita laba ideja, kas uzlabojusi dzīves kvalitāti kādam konkrētam bērnam vai bērnu grupai, lai top! Lai top! Lai top! Varbūt tas ir uzņēmējs, kurš palīdz sava darbinieka bērniem, nodrošinot īpaši pielāgotu spēļu istabu? Pastāsti mums, mēs gribam, lai visi par viņu uzzina un top iedvesmoti!

 

Pakalpojumu nodrošinātājs
Atbalsts. Palīgs. Dzīves kvalitāte.
 

Esam raduši pie dažādiem pakalpojumiem, piemēram, telefonoperatoru, banku, ēdināšanas pakalpojumiem un daudziem citiem. Esam raduši, ka daudzas lietas varam izdarīt paši. Taču ne visi var izdarīt pilnīgi visu paši saviem spēkiem, tāpēc ir nepieciešams atbalsts. Tā mēs pietuvojamies pilnībai. Kurš ir tas palīgs? Varbūt tas ir kāds fizioterapijas entuziasts, atbalsta sniedzējs vai domubiedru grupa? Varbūt tas ir kāds pavisam jauns pakalpojumu sniedzējs, par kuru zina vien retais? Vai tieši pretēji – zināms, atzīts un ļoti pieprasīts? Pastāsti mums! Vairosim dzīves kvalitāti kopā!

 

Šogad īpaši aicinām izcelt aktivitātes, kas palīdzējušas cilvēkiem ar invaliditāti  Covid-19 laikā.

Visās nominācijās ir iespējams pieteikt nominantus divās kategorijās: gan kā nevalstiskās organizācijas (biedrības, nodibinājumus), gan kā individuālu sniegumu (individuāla persona, uzņēmums, sociālais uzņēmējs, domubiedru grupa), kuri pēdējā gada laikā veltījuši savu enerģiju tieši cilvēku ar invaliditāti labā. Nominantus var pieteikt ikviens iedzīvotājs, institūcija, pašvaldība, uzņēmums vai organizācija.

Visus līdz 2020.gada 5.oktobrim iesūtītos pieteikumus vērtēs neatkarīga žūrija. Gada balvas saņēmēji publiski tiks paziņoti un apbalvoti 2020.gada 3.decembrī svinīgajā ceremonijā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, pēc tam informācija būs pieejama arī Tiesībsarga biroja mājaslapā.

Aicinām ikvienu stāstīt par labajiem darbiem, nosūtot pieteikumus uz e-pasta adresi gadabalva@tiesibsargs.lv.

Konkursa nolikums un pieteikuma anketas skatāmas zemāk.

 

 

 

 

2019.gada balvas ieguvēji

 

Nominācijā “Izglītotājs” – apbalvojums par aktivitātēm, kas nodrošina iekļaujošo izglītību (tai skaitā, interešu izglītību, tālākizglītību), interaktīvu metožu pielietošanu/izstrādi, lai veicinātu cilvēku ar invaliditāti tiesības uz izglītību, kuru pasniedza Latvijas Radio personība Aidis Tomsons. Galveno balvu NVO kategorijā saņēma Pulmonālās Hipertensijas biedrība (Salaspils novads). Glaveno balvu individuālajā sasniegumā saņēma Līvija Jansone (Aizputes novads) , bet atzinības rakstu Iļģuciema vidusskola (Rīgas pašvaldība).

Latvijas Nacionālā bibliotēka pasniedza arī savas balvas - Latvijas nacionālo enciklopēdiju. Balvu pasniedzēja bija LNB direktora vietniece, Pakalpojumu departamenta vadītāja Anda Lamaša. Balvas tika pasniegtas Vladimiram Jeronovičam(Preiļu novads), Intai Gerhardei (Rīgas pašvaldība) un Dainai Sadretdinovai(Brocēnu novads), Mārim Grāvim(Rīgas Pašvaldība), Dacei Milzerei (Liepājas novads), Edgaram Siliņam (Rēzeknes novads) un Intai Dziļumai. 

Nominācija “Pakalpojuma nodrošinātājs” - apbalvojums par cilvēkiem ar invaliditāti pieejamu un daudzveidīgu pakalpojumu attīstību un nodrošināšanu, kuru pasniedza Invalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons” valdes priekšsēdētājs Ivars Balodis. Galveno balvu NVO kategorijā ieguva nodibinājums “Atbalsta centrs ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām “Cimdiņš””(Ventspils novads),  bet atzinības rakstus ieguva Biedrība “Wings for Wheels”(Rīgas pašvaldība) un biedrība Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA”(Rīgas pašvaldība). Galveno balvu kategorijā individuālais saniegums ieguva Daina Sadretdinova(Brocēnu novads), bet atzinības rakstu Inta Gerharde(Rīgas pašvaldība).

Labklājības ministe Ramona Petraviča pasniedz atzinības rakstus- Jolantai Kalniņai, VSAC “Rīga” filiāles “Pļavnieki” kolektīvam(Rīgas pašvaldība), modes dizainerei Laimai Jurčai(Rīgas pašvaldība).

Nominācija “Nodarbinātības veicinātājs”- apbalvojums par produktīvu vai inovatīvu cilvēku ar invaliditāti nodarbinātības veicināšanu, kuru pasniedza Latvijas Republikas tiesībsargs Juris Jansons. NVO kategorijā galveno balvu ieguva biedrības “Cerību spārni”(Siguldas novads) sociālais uzņēmums “VISI VAR”(Siguldas novads), bet atzinības raktu SIA “Sonido”(Rīgas pašvaldība). Galveno balvu kategorijā individuālais saniegums ieguva Māris Grāvis(Rīgas pašvaldība), bet atzinības rakstus ieguva Liene Gžibovska (Preiļu novads) un biedrība “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi”(Rīgas pašvaldība).

Nominācija “Uzdrīkstēšanās”- apbalvojums par aktīvu vai jaunu iniciatīvu vai rīcību, pārstāvot cilvēkus ar invaliditāti, viņu tiesības un intereses, kuru pasniedza ētera personība Baiba Sipeniece. Galveno balnu NVO kategorijā ieguva biedrība “Līdzvērtība”(Tukuma pašvaldība), bet atzinības rakstu cilvēku ar īpašām vajadzībām biedrība “Motus Vita”(Rīgas pašvaldība). Kategorijā Individuālais saniegums galveno balvu ieguva Aleksejs Poplavskis(Rīgas pašvaldība), bet atzinības rakstu ieguva Santa Survila(Rīgas pašvaldība).

Nominācija “Bērnu atbalsts” -apbalvojums par izciliem sasniegumiem, aizstāvot bērnu ar invaliditāti tiesības un intereses dažādās jomās, piemēram, sociālā iekļaušana, tiesības uz kultūru, izglītību. Apbalvojumus pasniedza Latvijas pašvaldību savienības Padomniece veselības un sociālajos jautājumos Ilze Rudzīte. Galveno balvu NVO kategorijā ieguva nodibinājums “Palīdzēsim.lv”(Rīgas pašvaldība), bet atzinības rakstu nodibinājums “Teodora Jura fonds”(Rīgas pašvaldība). Kategorijā individuālais saniegums galveno balvu ieguva Marija Duļbinska(Balvu novads), bet atzinības rakstu ieguva Svetlana Serebjakova(Jelgavas novads). 

Nominācija “Sociālo tīklu balss”- Draugiem Group runasvīrs Jānis Palkavnieks pasniedza apbalvojumu tiem, kuru viedoklis un pieredzes stāsti sociālajos tīklos un blogos radījuši rezonansi plašākā sabiedrībā. Galveno balvu ieguva Santa Survila(Rīgas pašvaldība).

Gada balvas pasākuma noslēgumā tika sumināti arī tiesībsarga lieldraugi - Latvijas Nedzirdīgo savienība9Rīgas pašvaldība), Latvijas Neredzīgo biedrība(Rīgas pašvaldība), Latvijas Vājdzirdīgo atbalsta asociācija "Sadzirdi.lv"(Rīgas pašvaldība), Rīgas vājredzīgo un neredzīgo biedrība “Redzi mani”(Rīgas pašvaldība), Biedrība „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi”(Rīgas pašvaldība), Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons”(Rīgas pašvaldība), Latvijas Nacionālā bibliotēka un Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA”(Rīgas pašvaldība).

 

Vairāk informācijas par 2019. gada balvas pasniegšanu meklē šeit.

 

2018. gada balvas ieguvēji

 

“Uzdrīkstēšanās”- NVO kategorijā galveno balvu saņēma “Fonds Nāc līdzās!” (Rīgas pašvaldība), atzinības rakstu saņēma Latvijas Cistiskās fibrozes biedrība (Viesītes pašvaldība). Savukārt individuālajā sniegumā galveno balvu ieguva Margita Kanopka (Tukuma pašvaldība), atzinības rakstus – Zanda Vītola (teātra māksla) (Ogres pašvaldība) un Arita Strode-Kļaviņa (Košumbildes) (Jelgavas pašvaldība).

“Nodarbinātības veicinātājs"- NVO kategorijā atzinības rakstu pasniedza fondam “Iespēju tilts” (Valmieras pašvaldība), bet individuālo sniegumu kategorijā galvenā balva pasniegta Ievai un Arnim Zundām (Camphill Rožkalni) (Burtnieku pašvaldība).

“Sociālo tīklu balss” -  NVO kategorijā atzinības raksts portālam Calis.lv (Rīgas pašvaldība), savukārt individuālajā sniegumā galvenā balva – Liānai Krūmiņai, bet atzinības raksti – Anetei Bendikai, Jolantai Kalniņai un Jūlijai Kiriļenko.

“Izglītotājs” - Galveno balvu individuālajā sniegumā saņēma Evija Zāģere (mājturības skolotāja Liepājā) un atzinības rakstus – Jānis Ķirsis (dabaszinību skolotājs) un Gints Feldmanis (treneris).

“Pakalpojumu nodrošinātājs” - Galvenā balva NVO kategorijā rehabilitācijas centram “Poga” (Rīgas pašvaldība), bet atzinības raksti – biedrībai “Cerību spārni” (Siguldas pašvaldība) un biedrībai “Mēs saviem bērniem” (Madonas pašvaldība). Individuālajā sniegumā galvenā balva – Diānai Mekšai (centrs “Solis augšup”) (Rīgas pašvaldība), atzinības raksti – Vitai Šteinai (BKUS) (Rīgas pašvaldība) un Ligitai Liepiņai (Daugavpils nov. sociālajai darbiniecei).

“Bērnu atbalsts” - Nominācijā “Bērnu atbalsts” galvenā balva biedrībai “Ābulis” (Bauskas pašvaldība). Individuālajā sniegumā galvenā balva – Kasparam Markševicam (Latvijas Bērnu bāreņu fonds)(Rīgas pašvaldība), bet atzinības raksti – Lailai Zemītei (Sadzirdi.lv)(Rīgas pašvaldība) un Margaritai Ščavinskai (auklītei Liepājā).

Vairāk informācijas par 2018. gada balvas pasniegšanu meklē šeit.

 

2017. gada balvas ieguvēji

 

“Skaļākā balss” - Galveno balvu saņēma Biedrība ģenētiski pārmantoto slimību pacientiem un līdzcilvēkiem “Saknes” (Rīgas pašvaldība).

“Nodarbinātības veicinātājs” - Galvenās balvas ieguvēji bija Insultu pārcietušo cilvēku un viņu radinieku psiholoģiskā atbalsta biedrība „Vigor” (Rīgas pašvaldība). 

“Pakalpojumu nodrošinātājs” - Galvenā balvaa ieguvēji bija biedrība “Cerību spārni" *(Siguldas pašvaldība), kas nodrošina sociālos pakalpojumus pieaugušajiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Biedrībā ietilpst arī sporta klubs “Spārni”, sociālais uzņēmums “Pogotava”, sociālais atbalsta centrs “Cerību māja” un ģimenes asistenta pakalpojumi. Atzinības raksts tika pasniegts biedrībai “Autisma atbalsta punkts Rēzeknē” (Rēzeknes pašvaldība) par dažādām izglītojošām un attīstošām nodarbībām bērniem.

“Izglītības attīstītājs” - Galveno balvu saņēm Baltijas Bērnu fonds (Rīgas pašvaldība).

“Sociālā kampaņa” - Galvenā balva tika piešķirta Servisa suņu biedrības “Teodors” (Rīgas pašvaldība). Atzinības raksti tika organizācijai “Jaunatne ar misiju – Rīga” iniciatīva cilvēkiem ar kustību traucējumiem “Wings for Wheels” (Rīgas pašvaldība) un biedrībai “Iniciatīvu centrs cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” (Saldus pašvaldība).

“Bērnu ar invaliditāti aizstāvis” - Galveno balvu ieguva Biedrība “Latvijas bērniem ar kustību traucējumiem” (Rīgas pašvaldība). Savukārt atzinības raksts tika pasniegts Ģimeņu un bērnu attīstības centram “Brīnumiņš” (Talsu pašvaldība). 

Vairāk informācijas par 2017. gada balvas pasniegšanu meklē šeit.

 

2016. gada balvas ieguvēji

 

"Skaļākā balss" - Galveno balvu saņēma biedrība "Latvijas Paralimpiskā komiteja" (Rīgas pašvaldība).

"Pakalpojumu nodrošinātājs"Galvenās balvas ieguvējs bija biedrība "Rīgas pilsētas "Rūpju bērns"", bet atzinības rakstus saņēma biedrība "Cerību spārni" (Siguldas pašvaldība) un Latvijas Cistiskās fibrozes biedrība (Viesītes pašvaldība). 

"Sociālā kampaņa" galvenā balva tika pasniegta nodibinājumam "Fonds Nāc līdzās!" (Rīgas pašvaldība). Savukārt atzinības raksti tika piešķirti Cilvēku ar īpašām vajadzībām biedrībai "Motus Vita" (Rīgas pašvaldība) un organizācijai "Jaunatne ar misiju – Rīga" iniciatīva cilvēkiem  ar kustību traucējumiem "Wings for Wheels" (Rīgas pašvaldība).

"Bērnu ar invaliditāti aizstāvis" -  Galveno balvu ieguva biedrība "Cerību spārni" (Siguldas pašvaldība), savukārt atzinības rakstus – biedrība "Oranžais Stars", nodibinājums "Palīdzēsim.lv" (Krimuldas pašvaldība) un Latgales audžuģimeņu atbalsta biedrība "Muna Sāta" (Daugavpils pašvaldība).

"Nodarbinātības veicinātājs" - Galvenās balvas ieguvējs bija Liepājas Neredzīgo biedrība, bet atzinības rakstu saņēma – Insultu pārcietušo cilvēku un viņu radinieku psiholoģiskā atbalsta biedrība "Vigor" (Rīgas pašvaldība).

"Izglītības attīstītājs" - Galveno balvu ieguva "Fonds Nāc līdzās!", bet nevalstiskā organizācija "Ābeļziedi" (Pļaviņu novads) ieguva atzinības rakstu.

Vairāk informācijas par 2016. gada balvas pasniegšanu meklē šeit.

 

2015. gada balvas ieguvēji 

 

"Skaļākā balss"  Galvenās balvas ieguvēji Salaspils novada Bērnu un jauniešu ar invaliditāti biedrība "Zelta Atslēdziņa". Atzinības raksti – Latvijas Hemofilijas biedrība un Daugavpils pensionāru apvienība.

"Nodarbinātības veicinātājs" - Galvenā balva tika piešķirta Cēsu Invalīdu biedrībai. Atzinības raksti – Mērsraga Invalīdu Atbalsta Centrs, Biedrība "Ventas krasti" un Daugavpils pilsētas invalīdu biedrība.

"Digitālās integrācijas veicinātājs" - Galveno balvu saņēma Latvijas Nedzirdīgo savienība (Rīgas pašvaldība).

"Pakalpojumu nodrošinātājs"Galveno balvu saņēma Bērnu un jauniešu invalīdu biedrība "Cerību sala". Atzinības raksts – Biedrība "Cerību spārni" (Sigulas pašvaldība)..

"Izglītības veicinātājs"Galvenā balva tika piešķirta Latvijas autisma apvienībai. Atzinības raksti – Biedrība "ATBALSTS cilvēkiem ar īpašām vajadzībām" un   Biedrība "Eņģeļi ar mums" (Rēzeknes pašvaldība).

"Sociālā kampaņa"Galveno balvu saņēma Rīgas Vājredzīgo un Neredzīgo Biedrība (RVNB) "Redzi mani". Atzinības raksti – Latvijas Neredzīgo biedrības Jelgavas Teritoriālā organizācija un Cilvēku ar īpašām vajadzībām biedrība "Motus Vita".

"Bērnu ar invaliditāti aizstāvis"Galvenā balva tika piešķirta nodibinājumam "Atbalsta centrs ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām "Cimdiņš"" (Ventspuls pašvaldība). Atzinības raksti – Biedrība "Autisma atbalsta punkts Rēzeknē" un "Latvijas spina bifida un hidrocefālijas biedrība".

Vairāk informācijas par 2015. gada balvas pasniegšanu meklē šeit.