Decembra un janvāra aktualitāšu apkopojums

Tiesībsarga biroja 2023. gada decembra un 2024. gada janvāra aktualitāšu un notikumu apkopojums

Par personas datu publicēšanu internetā

Tiesībsargs atgādina – aizliegts izplatīt personiski iegūto informāciju par bērnu, kurš kļuvis par nozieguma upuri, liecinieku vai izdarījis likumpārkāpumu, kā arī tādu informāciju, kura bērnam varētu kaitēt tūlīt vai tālākā nākotnē. Šādi foto un video materiāli ir jāiesniedz atbilstoši kompetencei – Valsts policijai un/vai bāriņtiesai.

Auto mantošana var aizskart bērnu tiesības

Šobrīd likums bērniem, kuri mantošanas ceļā kļuvuši par transportlīdzekļu vienīgajiem īpašniekiem, uzliek tādu pat atbildību un pienākumus kā pilngadīgiem transportlīdzekļu īpašniekiem. Turklāt tā attiecas arī uz obligāto civiltiesisko transportlīdzekļa apdrošināšanu (OCTA).

Tiesībsargs atbild: Vai darba vietā drīkst prasīt runāt svešvalodā?

Nereti iedzīvotāji interesējas, vai darba devējs ir tiesīgs likt darbiniekam Latvijā runāt svešvalodā. Īsā atbilde ir – ja darbavietā nepamatoti spiež runāt svešvalodā – tā arī ir diskriminācija, kas Latvijā ir aizliegta.

Diskriminācijas izskaušanai veltīts raidījumu cikls “Piešķil savu empātiju!”

Tiesībsarga birojā izveidota Diskriminācijas novēršanas nodaļa. Ar diskriminācijas jautājumiem strādājam jau izsenis, un tās aktualitāte nezūd, šo gadu uzsākam ar daudzpusīgu, izglītojošu, pieņemšanu rosinošu desmit sarunu ciklu par tādām diskriminācijas pazīmēm kā psihiskie traucējumi, tautība, vecums, valoda, dzirdes traucējumi, seksuālā orientācija, redzes traucējumi, dzimums, reliģija un sociālais stāvoklis.

Informatīvā kampaņa “Bizness un cilvēktiesības labs labu uzlabo”

Decembrī noslēdzās informatīvā kampaņa par cilvēktiesībām uzņēmējdarbībā jeb biznesa vidē. Kampaņas galvenais mērķis ir uzsvērt, cik nozīmīga loma biznesa mijiedarbībai ar cilvēkiem ir uzņēmumu ilgtspējai. Drīzumā gaidāma arī tēmai veltīta konference.

Diskusija “Eiropas Savienības Pamattiesību harta Latvijas tiesību telpā”

Pa godu Starptautiskajai cilvēktiesību dienai 2023. gada 12. decembrī tiesībsargs rīkoja diskusiju “Eiropas Savienības Pamattiesību harta Latvijas tiesību telpā”, kurā tiesību jomas profesionāļi diskutēja par hartas kā cilvēktiesību aizsardzības instrumenta lomu un tās iedzīvināšanu Latvijas tiesību sistēmā.

Starptautiskajai cilvēku ar invaliditāti dienai veltīti pasākumi

2023. gada 5. decembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika Starptautiskajai cilvēku ar invaliditāti dienai veltīta konference “Pieejamība – ceļš, kuru ejam”, lai veicinātu izpratni un palielinātu sabiedrības informētību par izaicinājumiem, ar kuriem ikdienā saskaras cilvēki ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem. Tika apbalvoti konkursa “Gada balvu cilvēku ar invaliditāti atbalstam 2023” laureāti.