Jūlija aktualitāšu apkopojums

Tiesībsarga izpēte par mācību līdzekļu iegādi

Jūnijā un jūlijā Tiesībsarga birojs aktualizēja jautājumu par piederumiem, ko pašvaldību skolas un bērnudārzi lūdz vecākus iegādāties bērnu mācību vajadzībām. Tiesībsargs skaidroja gan to, ka izglītības iestādei ir tiesības noteikt skolas formas valkāšanu, tomēr tās neesamība nedrīkst ierobežot tiesības uz izglītību. Izpētes laikā tiesībsargs vērsa iedzīvotāju uzmanību tam, kas ir vecāku padomes un ko tās drīkst lemt, kā arī mēģināja rasta atbildes uz jautājumiem, vai ir atbalstāma pedagogu apdāvināšana. Tiesībsargs iepriekš skaidroja arī to, vai skolās un bērnudārzos obligāta ir tā saucamā fonda nauda, piemēram, kancelejas preču iegādei, klases telpu labiekārtošanai vai klavieru remontam.

Valmieras novada bērniem ar garīgās veselības traucējumiem beidzot būs iespēja mācīties savā novadā

Pēc vairākkārtējas tiesībsarga iesaistes Valmieras novadā beidzot ir skola – Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs -, kurā bērni ar garīgās veselības traucējumiem varēs iegūt pamatizglītību. Tas nozīmē, ka skolēns ar garīgās veselības traucējumiem, kurš līdz šim bija spiests dzīvot un mācīties ārpus savas pašvaldības, nu varēs atgriezties mājās un mācīties tuvāk savai dzīvesvietai.

Rīga atsijā vidusskolēnus

Rīgas pašvaldības noteikumi par skolēnu uzņemšanu vidusskolu 10. klasēs ierobežo jauniešu iespējas turpināt mācības, jo pašvaldībā ir stingrākas prasības nekā likumā atļauts. Tādējādi daļai izglītojamo tiks liegta iespēja iegūt vispārējo vidējo izglītību pašvaldības izglītības iestādēs.

Ogres pašvaldības rīcība neatbilst labas pārvaldības principam

Tiesībsargs pārbaudes lietā  konstatējis labas pārvaldības principam neatbilstošu Ogres novada pašvaldības un Ogres novada kultūras centra rīcību, kas bez skaidras un motivētas  argumentācijas liegušas kāda mūziķa dalību pilsētas svētkos, kā arī publiski risinājušas iekšējos darbinieku komunikācijas jautājumus.

Pedagoģiski medicīniskā komisija kā bērna atbalsts izaugsmei, nevis spriedums uz mūžu

Tiesībsargs mudina vecākus, kuru bērni apgūst kādu speciālās izglītības programmu vai kuriem ir signāli, ka bērnam tāda programma būtu nepieciešama, laikus iziet pedagoģiski medicīniskās komisijas, lai bērns var gūt atbalstu un jau no septembra mācīties pilnvērtīgi un atbilstoši savām spējām.