Jūnija aktualitāšu apkopojums

Tiesībsarga izpēte par mācību līdzekļu iegādi

Tiesībsargs aicinājis skolēnu un bērnudārza vecuma bērnu vecākus līdz 19. jūlijam informēt par to, vai viņi ir pirkuši mācību piederumus bērniem, kuri mācās pašvaldību skolās vai bērnudārzos. Divu nedēļu laikā saņemtas vairāk nekā 1000 ziņas no vecākiem par mācību vajadzībām sagādājamajām lietām. Tiesībsarga birojā sagatavots informatīvs saraksts ar lietām, kas ir un kas nav jāpērk pašvaldību bērnudārzam un par materiāliem skolai. Tiesībsargs papildus skaidrojis arī to, vai skolās un bērnudārzos obligāta ir tā saucamā fonda nauda, piemēram, kancelejas preču iegādei, klases telpu labiekārtošanai vai klavieru remontam, ņemot vērā, ka valsts pamata un vidējo izglītību nodrošina bez maksas.

Tiesībsargs konstatē cilvēku veselību apdraudošus pārkāpumus Kandavas “pansionātā”

Kandavas un Tukuma Sociālo dienestu atbildīgās amatpersonas ievietojošas seniorus un cilvēkus ar funkcionāliem traucējumiem iestādē, kas sniedz ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijai līdzīgus pakalpojumus, taču tas nav reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un neatbilst minimālajām prasībām, kādas jānodrošina šādās institūcijās. Tiesībsargs par konstatēto Kandavas speciālajā pansijā ir vērsies Ģenerālprokuratūrā, un jau saņēmis atbildi, ka notikušo izskatīs Valsts policija.

Viedi un mīloši vecāki – mūsu bērnu un sabiedrības drošais pamats

Tiesībsarga birojā 2022./2023. gadā veikta izpēte par pašvaldību mācību piedāvājumu bērnu vecākiem par nevardarbīgām un mūsdienīgām bērnu audzināšanas metodēm. Galvenie šādu izglītojošu, atbalsta un preventīvu pasākumu mērķi ir uzlabot bērnu labbūtību un novērst iespējamās problēmsituācijas nākotnē.

Tiesībsargs mudina Saeimu nekavējoties ieviest atbalsta personas lēmumu pieņemšanā pakalpojumu

Tiesībsargs jau atkārtoti vērš deputātu uzmanību, ka nav pieļaujama kavēšanās ieviest praksē atbalsta personas lēmumu pieņemšanā pakalpojumu. Šāds atbalsta pakalpojums ļauj cilvēkam ar garīga rakstura traucējumiem pašam pieņemt sev nozīmīgus lēmumus, palīdz pilnveidot spējas pārstāvēt sevi un aizsargāt savas intereses, kā arī paplašina atbalstāmā cilvēka zināšanas un izpratni par savām tiesībām.

Valdība kavējas izskatīt Veselības ministrijas piedāvātos risinājumus zāļu cenu samazināšanai

Zāļu cenas Latvijā ir vidēji augstākas nekā citās Eiropas Savienības valstīs. Tiesībsargs aicina Ministru prezidentu un Saeimu nekavējoties rast risinājumu, lai iedzīvotājiem nepieciešamie medikamenti ir pieejami un maksā samērīgi.