Septembra aktualitāšu apkopojums

Tiesībsarga biroja 2023. gada septembra aktualitāšu apkopojums.

Pēdējais brīdis pieteikt kandidātus konkursam “Gada balva cilvēku ar invaliditāti atbalstam”

Vēl līdz 2. oktobrim var pieteikt nominantus konkursam “Gada balva cilvēku ar invaliditāti atbalstam”. Iepriekšējos astoņos gados konkursa uzvarētājiem balvas pasniegtas gan par draudzīgas un pieejamas vides veidošanu, par atbalstu iekļauties un īstenot sevi darba tirgū, kā arī par iespēju izzināt kultūras, sporta, mākslas un mūzikas pasauli un pasākumus.

Starptautiska vārda brīvībai veltīta konference 5.-6. oktobrī

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija, Kultūras ministrija un Tiesībsarga birojs kopā ar Eiropas Padomi rīko konferenci “Spalva stiprāka par zobenu? Risinot mūsdienu izaicinājumus vārda brīvības un žurnālistu drošības jomā”. Konference, kas tiek organizēta Latvijas prezidentūras Eiropas Padomes Ministru komitejā ietvaros, notiks Rīgā 2023. gada 5.–6. oktobrī, un to translēs tiešsaistē. Ārlietu ministrijas mājaslapā atrodama konferences programma (informācija pieejama angļu valodā).

Konference “Personas autonomijas veicināšana garīgās veselības aprūpē”, 13.-14. novembris

Tiesībsarga birojs sadarbībā ar Latvijas Universitāti un Eiropas Padomi 13. un 14. novembrī rīko garīgās veselības jautājumiem veltītus pasākumus. 13. novembrī notiks tēmas juridiskajai perspektīvai veltīts profesionāļu simpozijs, savukārt 14. novembra konferencē diskutēs par daudzsološiem labās prakses piemēriem cilvēku ar garīgās veselības problēmām autonomijas īstenošanā. Reģistrēšanās konferencei jau atvērta.

Jomas profesionāļu diskusija par ētikas pārkāpumiem un to novēršanu bāriņtiesās

25. septembrī Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija sadarbībā ar Tiesībsarga biroju rīkoja jomas profesionāļu diskusiju par Latvijas bāriņtiesu darbinieku ētikas pārkāpumu izskatīšanu, kurā piedalījās arī Bērnu tiesību nodaļas vadītāja Laila Grāvere. Dalībnieki pārrunāja bāriņtiesu darbinieku izaicinājumus, tostarp attiecībā uz darba un saziņas ētiku, pārkāpumu iemesliem un iespējamiem risinājumiem. Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija turpinās sadarbību ar visiem iesaistītajiem, lai pilnveidotu bāriņtiesas darbinieku ētikas pārkāpumu izskatīšanas kārtību.

Tiesībsargs atbild: Kas ir atbilde pēc būtības?

Saņemot iedzīvotāja iesniegumu, iestādei ir pienākums iepazīties ar tā saturu, noskaidrot, ko cilvēks vēlas un sniegt atbildi pēc būtības. Tas nozīmē, ka atbildē jāietver tāds saturs, kas tieši un nepastarpināti atbild uz iesniegumā prasīto. Būtiski apzināties – ja atbilde pēc formas vai satura neatbilst tam, ko cer saņemt iesnieguma iesniedzējs, tas pats par sevi nav uzskatāms par atbildes nesniegšanu pēc būtības, ja vien iestāde ir sniegusi motivētu (izvērstu un izvērtētu) atbildi uz iesniegumā prasīto.

Tiesībsarga biroja pārstāvji izglītos jauniešus “Dzīvei gatavs” lekcijās visā Latvijā

Skolu programmā “Dzīvei gatavs” šajā mācību gadā Tiesībsarga biroja eksperti stāstīs visu reģionu skolu jauniešiem par pilsonisko līdzdalību un vēlēšanām, tiesību lasītprasmi, vārda brīvību un naida runu, kā arī par cilvēku tirdzniecības riskiem un kā no tiem izvairīties.

Tiesībsarga aicinājums kļūst par realitāti – stipendiju “Studētgods” turpmāk varēs saņemt visos kursos studējošie

Ministru kabinets veicis nepieciešamos grozījumos MK noteikumos, lai stipendiju “Studētgods” turpmāk varētu saņemt visu kursu Latvijas augstskolu pilna laika klātienes bakalaura un koledžas līmeņa studenti, kuri atbilst šīs stipendijas saņemšanas kritērijiem. Par to aktīvi iestājās tiesībsargs.