Cilvēku tirdzniecības novēršana

Cilvēku tirdzniecība ir mūsdienu verdzības forma, kurā personas ar varu, draudiem vai krāpšanu tiek izmantotas darbam, seksuālai ekspluatācijai un verdzībai. Ņemot vērā, ka cilvēktirdzniecība ir viens no smagākajiem cilvēktiesību pārkāpumiem, ir jāveic jēgpilni un efektīvi pasākumi tās novēršanā un apkarošanā.

2021. gads

Par “Cilvēku tirdzniecības novēršanas plānu 2021. – 2023.gadam”

 

 

 

 

2020. gads

 

 

 

 

 

 

2019. gads 

 

 

 

 

 

 

 

2018. gads

 

 

 

 

28.09.2018. Tiesībsarga biroja darbinieks piedalījās konferencē Rīgā (Latvijā) – “Cieņpilna dzīve – izvēle Baltijā un Ziemeļvalstīs. Efektīva rīcība seksuālās ekspluatācijas izskaušanai”, kuru rīkoja biedrība “Centrs MARTA” sadarbībā ar Zviedrijas vēstniecību Latvijā, Zviedrijas institūtu, Ziemeļvalstu Ministru padomi un Zviedrijas valdības biroju Latvijā. Konference tika organizēta ar mērķi atrast efektīvāko tiesisko regulējumu seksuālās ekspluatācijas izplatības mazināšanai, upuru aizsardzības nodrošināšanai un atbildības uzlikšanai patiesajiem vainīgajiem – ekspluatētājiem, izvērtējot dažādas pasaules prakses un pieredzes.

 

 

 

2017. gads

 

 

 

2016. gads 

 

 

 

Prostitūcijas ierobežošana 

 

2020. gads 

2019. gads  

2017. gads