Cilvēku tirdzniecības novēršana

Cilvēku tirdzniecība ir mūsdienu verdzības forma, kurā personas ar varu, draudiem vai krāpšanu tiek izmantotas darbam, seksuālai ekspluatācijai un verdzībai. Ņemot vērā, ka cilvēktirdzniecība ir viens no smagākajiem cilvēktiesību pārkāpumiem, ir jāveic jēgpilni un efektīvi pasākumi tās novēršanā un apkarošanā.

 

2020. gads

 

 

 

 

 

 

2019. gads 

 

 

 

 

 

 

 

Prostitūcijas ierobežošana 

 

2020. gads 

2019. gads