2018-06-07

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr. 2018-06-0103 par Valsts sociālo pabalstu likuma 12. panta pirmās daļas un Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumu Nr. 805 “Noteikumi par prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas kritērijiem, termiņiem un kārtību” 9. pielikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91.panta pirmajam teikumam un 109.pantam

2018-06-04

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr. 2018-07-05 par ēdināšanas izmaksu noteikšanu Rēzeknes pilsētas izglītības iestādēs un uzcenojuma apstiprināšanu (par ēdināšanas izmaksu (vecāku maksas) noteikšanu speciālajās pirmsskolas izglītības iestādēs)

2018-04-19

Atzinums (Pilsoniskās un politiskās tiesības)

Tiesībsarga atzinums pārbaudes lietā Nr. 2018-23-4AD par tiesībām uz saziņas ar aizstāvi konfidencialitāti, veicot sakaru līdzekļu kontroli

2018-01-11

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis lietā Nr. 2017-21-01 par Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma 41. panta pirmās daļas 1. punkta “d” apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam

2018-01-08

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis lietā Nr. 2017-24-01 “Par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 213.panta un 289.20 panta septītās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92.panta pirmajam teikumam

2017-12-15

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis lietā Nr. 2017-19-01 par Latvijas Sodu izpildes kodeksa 50.21 panta piektās daļas, ciktāl tā attiecas uz lēmumu, ar kuru atteikta brīvības atņemšanas soda izciešanas režīma mīkstināšana, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92.panta pirmajam teikumam

2017-12-01

Tiesībsarga pieteikums Satversmes tiesai

Tiesībsarga pieteikums Satversmes tiesai par Rīgas domes 2015. gada 9. jūnija saistošo noteikumu Nr. 148 „Par nekustamā īpašuma nodokli Rīgā” 3.2.1. apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 105. pantam (par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu dzīvokļu īpašumos nesadalītās mājās)

IELĀDĒT VAIRĀK ATZINUMUS