2019-05-10

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai

Par viedokli lietā Nr.2018-25-01 “Par Latvijas Sodu izpildes kodeksa 50.4panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91.pantam”

2019-04-23

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai

Par viedokli lietā Nr.2019-01-01 "Par Civillikuma 163.panta ceturtās daļas 1.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. un 110.pantam"

2019-03-04

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis lietā Nr. 2018-22-01 „Par 2018. gada 22. marta likuma “Grozījumi Izglītības likumā” 1. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam, 112. panta pirmajam teikumam un 114. pantam”

2019-03-01

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr. 2018-23-03 “Par Ministru kabineta 2006. gada 30. maija noteikumu Nr. 423 “Brīvības atņemšanas iestādes iekšējās kārtības noteikumi” 40. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 112. pantam”

2019-02-14

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai

Par viedokli lietā Nr.2018-19-03 "Par Ventspils pilsētas domes 2012.gada 2.marta saistošo noteikumu Nr.9 "Ventspils brīvostas noteikumi" 100. un 139.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 64.pantam un 105.panta pirmajam un trešajam teikumam"

2019-02-08

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis lietā Nr. 2018-21-01 par Valsts sociālo pabalstu likuma 4. panta pirmās daļas un 20. panta pirmās daļas 2. punkta, ciktāl tas attiecas uz atlīdzības par aizbildņa pienākumu pildīšanu, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91 un 109. pantam

IELĀDĒT VAIRĀK ATZINUMUS