2018-04-19

Atzinums (Pilsoniskās un politiskās tiesības)

Tiesībsarga atzinums pārbaudes lietā Nr. 2018-23-4AD par tiesībām uz saziņas ar aizstāvi konfidencialitāti, veicot sakaru līdzekļu kontroli

2018-01-11

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis lietā Nr. 2017-21-01 par Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma 41. panta pirmās daļas 1. punkta “d” apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam

2018-01-08

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis lietā Nr. 2017-24-01 “Par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 213.panta un 289.20 panta septītās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92.panta pirmajam teikumam

2017-12-15

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis lietā Nr. 2017-19-01 par Latvijas Sodu izpildes kodeksa 50.21 panta piektās daļas, ciktāl tā attiecas uz lēmumu, ar kuru atteikta brīvības atņemšanas soda izciešanas režīma mīkstināšana, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92.panta pirmajam teikumam

2017-12-01

Tiesībsarga pieteikums Satversmes tiesai

Tiesībsarga pieteikums Satversmes tiesai par Rīgas domes 2015. gada 9. jūnija saistošo noteikumu Nr. 148 „Par nekustamā īpašuma nodokli Rīgā” 3.2.1. apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 105. pantam (par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu dzīvokļu īpašumos nesadalītās mājās)

2017-11-28

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis lietā Nr. 2017-20-0103 „Par likuma “Par valsts noslēpumu” 7.panta piektās daļas sestā un astotā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92.pantam un Ministru kabineta 2006.gada 23.maija noteikumu Nr.412 “Industriālās drošības sertifikāta pieprasīšanas, izsniegšanas, uzskaites, izmantošanas, kategoriju maiņas, vai anulēšanas kārtība” 12.punkta otrā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105.pantam”

2017-11-13

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis lietā Nr.2017-18-01 „Par Reliģisko organizāciju likuma 7.panta otrās daļas un 8.panta ceturtās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 99. un 102.pantam un par Reliģisko organizāciju likuma 7.panta trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91., 99. un 102.pantam"

IELĀDĒT VAIRĀK ATZINUMUS