2018-06-07

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr. 2018-06-0103 par Valsts sociālo pabalstu likuma 12. panta pirmās daļas un Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumu Nr. 805 “Noteikumi par prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas kritērijiem, termiņiem un kārtību” 9. pielikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91.panta pirmajam teikumam un 109.pantam

2018-06-04

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr. 2018-07-05 par ēdināšanas izmaksu noteikšanu Rēzeknes pilsētas izglītības iestādēs un uzcenojuma apstiprināšanu (par ēdināšanas izmaksu (vecāku maksas) noteikšanu speciālajās pirmsskolas izglītības iestādēs)

2018-04-19

Atzinums (Pilsoniskās un politiskās tiesības)

Tiesībsarga atzinums pārbaudes lietā Nr. 2018-23-4AD par tiesībām uz saziņas ar aizstāvi konfidencialitāti, veicot sakaru līdzekļu kontroli

IELĀDĒT VAIRĀK ATZINUMUS