2017-04-12

Tiesībsarga pieteikums Satversmes tiesai

Tiesībsarga pieteikums par Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumu Nr. 16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”” 2. pielikuma 2.punkta atbilstību likuma “Par piesārņojumu” 2. panta 7.punktam, 18.1 panta trešajai daļai un Latvijas Republikas Satversmes 111. un 115. pantam un Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumu Nr. 16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”” 2.4. apakšpunkta atbilstību likuma “Par piesārņojumu” 2. panta 7.punktam un Latvijas Republikas Satversmes 111. un 115. pantam

2017-02-01

Tiesībsarga viedokļi Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr. 2016-14-01 “Par Solidaritātes nodokļa likuma 3., 5., 6., 7. un 9. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 109. pantam”

2017-02-01

Tiesībsarga viedokļi Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr. 2016-16-01 “Par Solidaritātes nodokļa likuma 3., 5., un 6. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam”

2017-01-30

Tiesībsarga viedokļi Satversmes tiesai

Par viedokli lietā Nr.2016-04-03 "Par Ministru kabineta 2015.gada 14.aprīļa noteikumu Nr.187 "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumos Nr.1002 "Kārtība, kādā ieviešams programmdokuments "Latvijas lauku attīstības plāns Lauku attīstības programmas īstenošanai 2004,-2006.gadam""" atbilstību LR Satversmes 105.pantam"

IELĀDĒT VAIRĀK ATZINUMUS