2017-05-23

Tiesībsarga viedokļi Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr. 2017-03-01 „Par Izglītības likuma 30.panta ceturtās un sestās daļas, 48.panta piektās un sestās daļas, 50.panta 5.punkta un 51.panta pirmās daļas 2.1 punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 100.panta pirmajam teikumam un 106.panta pirmajam teikumam"

2017-04-12

Tiesībsarga pieteikums Satversmes tiesai

Tiesībsarga pieteikums par Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumu Nr. 16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”” 2. pielikuma 2.punkta atbilstību likuma “Par piesārņojumu” 2. panta 7.punktam, 18.1 panta trešajai daļai un Latvijas Republikas Satversmes 111. un 115. pantam un Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumu Nr. 16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”” 2.4. apakšpunkta atbilstību likuma “Par piesārņojumu” 2. panta 7.punktam un Latvijas Republikas Satversmes 111. un 115. pantam

2017-02-01

Tiesībsarga viedokļi Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr. 2016-14-01 “Par Solidaritātes nodokļa likuma 3., 5., 6., 7. un 9. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 109. pantam”

IELĀDĒT VAIRĀK ATZINUMUS