2019-03-04

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis lietā Nr. 2018-22-01 „Par 2018. gada 22. marta likuma “Grozījumi Izglītības likumā” 1. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam, 112. panta pirmajam teikumam un 114. pantam”

2019-03-01

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr. 2018-23-03 “Par Ministru kabineta 2006. gada 30. maija noteikumu Nr. 423 “Brīvības atņemšanas iestādes iekšējās kārtības noteikumi” 40. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 112. pantam”

2019-02-08

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis lietā Nr. 2018-21-01 par Valsts sociālo pabalstu likuma 4. panta pirmās daļas un 20. panta pirmās daļas 2. punkta, ciktāl tas attiecas uz atlīdzības par aizbildņa pienākumu pildīšanu, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91 un 109. pantam

2018-12-19

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis lietā Nr. 2018-18-01 par Ceļu satiksmes likuma 14.1 panta otrās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam

2018-12-14

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr. 2018-12-01 „Par 2018. gada 22. marta likuma “Grozījumi Izglītības likumā” 1. panta pirmās daļas, otrās daļas vārdu “pirmsskolas izglītības un pamatizglītības pakāpē, ievērojot šā likuma 41. panta noteikumus”, 3. panta pirmās daļas vārda “pamatizglītības” un 2018. gada 22. marta likuma “Grozījumi Vispārējās izglītības likumā” 2. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta otrajam teikumam, 112. pantam un 114. pantam”

2018-12-03

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis lietā Nr. 2018-15-01 “Par Augstskolu likuma 27. panta piektās daļas un 30. panta ceturtās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 106. panta pirmajam teikumam”

IELĀDĒT VAIRĀK ATZINUMUS