2019-08-06

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr.2019-08-01 „Par Saeimas kārtības ruļļa 17.panta otrās daļas un 19.panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92.panta otrajam teikumam un 101.panta pirmajam teikumam”.

2019-07-17

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr. 2019-05-01 “Par 2018.gada 4.oktobra likuma “Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā” 1.panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105.pantam”.

2019-05-10

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedokli lietā Nr.2018-25-01 “Par Latvijas Sodu izpildes kodeksa 50.4panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91.pantam”

2019-04-23

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai

Par viedokli lietā Nr.2019-01-01 "Par Civillikuma 163.panta ceturtās daļas 1.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. un 110.pantam"

IELĀDĒT VAIRĀK ATZINUMUS