2017-08-04

Atzinums (Sociālās, ekonomiskās un kultūras tiesības)

Tiesībsarga atzinums pārbaudes lietā Nr. 2017-23-27I par Veselības inspekcijas vadītājas pārcelšanas citā amatā tiesiskumu un lietderību

2017-08-01

Atzinums (Sociālās, ekonomiskās un kultūras tiesības)

Tiesībsarga atzinums lietā Nr. 2017-2-27L par Jūrmalas pilsētas domes 2014. gada 4. septembra saistošajos noteikumos Nr. 27 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi” iekļautās kapavietu nomas maksas tiesiskumu

2017-07-14-1

Tiesībsarga viedokļi Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis lietā Nr. 2017-09-01 Par likuma “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” 10.4 panta pirmās daļas 3. punkta (redakcijā, kas bija spēkā no 2012. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim) atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 110. pantam

2017-07-14

Tiesībsarga viedoklis

2017-07-04

Tiesībsarga viedokļi Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis lietā Nr. 2017-07-01 “Par Izglītības likuma 50. panta 1. punkta, ciktāl tas liedz personai, kura tikusi sodīta par smagu vai sevišķi smagu noziegumu, tiesības strādāt par pedagogu, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 106.pantam"

IELĀDĒT VAIRĀK ATZINUMUS