2019-07-17

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr. 2019-05-01 “Par 2018.gada 4.oktobra likuma “Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā” 1.panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105.pantam”.

2019-05-10

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedokli lietā Nr.2018-25-01 “Par Latvijas Sodu izpildes kodeksa 50.4panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91.pantam”

2019-04-23

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai

Par viedokli lietā Nr.2019-01-01 "Par Civillikuma 163.panta ceturtās daļas 1.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. un 110.pantam"

2019-03-04

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis lietā Nr. 2018-22-01 „Par 2018. gada 22. marta likuma “Grozījumi Izglītības likumā” 1. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam, 112. panta pirmajam teikumam un 114. pantam”

2019-03-01

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr. 2018-23-03 “Par Ministru kabineta 2006. gada 30. maija noteikumu Nr. 423 “Brīvības atņemšanas iestādes iekšējās kārtības noteikumi” 40. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 112. pantam”

IELĀDĒT VAIRĀK ATZINUMUS