2017-02-01

Tiesībsarga viedokļi Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr. 2016-14-01 “Par Solidaritātes nodokļa likuma 3., 5., 6., 7. un 9. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 109. pantam”

2017-02-01

Tiesībsarga viedokļi Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr. 2016-16-01 “Par Solidaritātes nodokļa likuma 3., 5., un 6. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam”

2017-01-30

Tiesībsarga viedokļi Satversmes tiesai

Par viedokli lietā Nr.2016-04-03 "Par Ministru kabineta 2015.gada 14.aprīļa noteikumu Nr.187 "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumos Nr.1002 "Kārtība, kādā ieviešams programmdokuments "Latvijas lauku attīstības plāns Lauku attīstības programmas īstenošanai 2004,-2006.gadam""" atbilstību LR Satversmes 105.pantam"

2016-11-25

Tiesībsarga viedokļi Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr. 2016-12-01 "Par Latvijas Sodu izpildes kodeksa 50.²¹ panta piektās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92.panta pirmajam teikumam"

2016-11-07

Tiesībsarga viedokļi Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr. 2016-11-01 "Par likuma "Par valsts pensijām" 11.panta ceturtās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91.panta pirmajam teikumam un 109.pantam"

2016-10-31

Tiesībsarga viedokļi Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr. 2016-13-01 "Par Kriminālprocesa likuma 629.panta piektās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92.panta pirmajam teikumam"

2016-10-12

Atzinums (Sociālās, ekonomiskās un kultūras tiesības)

Par Ministru kabineta 2015. gada 22. septembra noteikumu Nr. 539 ""Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumos Nr. 16 "Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība"" atbilstību Satversmes 111. un 115. pantam

IELĀDĒT VAIRĀK ATZINUMUS