Zinātniskās, mākslinieciskās un citas jaunrades brīvība

Ikvienam ir tiesības brīvi piedalīties un gūt labumu no kultūras dzīves, mākslas, zinātnes un jaunrades. Ikvienam cilvēkam ir tiesības uz morālo un materiālo interešu aizsardzību, kas izriet no paša radīta zinātniska, literāra vai mākslas darba neatkarīgi no tā izpausmes veida, formas un vērtības.

Piemērs: Ar bērnu bijām uz mākslas izstādi. Tajā tika izstādītas arī, manuprāt, nepiedienīgas gleznas. Vai man ir tiesības sūdzēties?

Informatīvie materiāli