Tiesības uz izglītību

Tiesībsarga aktivitātes

2021.gads

 

 

 

2020.gads

 

 

 

Pirmsskolas izglītība

2021.gads

 

 

 

 

Bērnu ar īpašām vajadzībām tiesības