Tiesības uz taisnīgu tiesu

Tiesības uz taisnīgu tiesu ir vienas no būtiskākajām pamattiesībām, ko garantē Latvijas Republikas Satversmes 92.pants. No šo tiesību pienācīgas nodrošināšanas lielā mērā ir atkarīga pārējo cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzība. Ievērojot to, ka Latvijas sabiedrības uzticamība tiesu sistēmai tiek vērtēta diezgan zemu, šo tiesību nodrošināšana atbilstoši izvirzītajiem cilvēktiesību standartiem ir ļoti nozīmīga. 

Tiesībsargs ik gadu saņem personu iesniegumus, kuros tiek informēts gan par iespējamiem tiesību uz taisnīgu tiesu pārkāpumiem pirmstiesas procesā, gan tiesvedības laikā dažādos procesos. Vēl arvien aktuāli ir jautājumi, kas attiecas uz pieeju tiesai, personām nodrošinātās juridiskās palīdzības kvalitāti, tiesvedības ilgumu, nepietiekamu tiesas nolēmumu motivāciju, personu tiesībām saņemt atbilstošu kompensāciju par nodarītajiem zaudējumiem kriminālprocesā, tostarp arī no valsts, par nesamērīgi ilgiem tiesvedības procesiem, kā arī par sprieduma izpildi.

2021. gads

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020. gads

 

Iniciatīvas

 

Nepieciešamība pēc vienotas pakalpojumu maksas aprēķina sistēmas valsts pārvaldes un tiesu sistēmas iestādēs. Tiesībsargs 2021.gada 1.oktobrī atkārtoti vērsās pie Valsts kontroles "Par institūciju maksas pakalpojumiem"

 

 

 

 

 

 

Gadījumu analīze 

 

 

Viedokļi Satversmes tiesai 

 

 

 

 

 

 

2019. gads 

 

Iniciatīvas

 

 

Atzinumi

 

 

Viedokļi 

 

 

Viedokļi Satversmes tiesai